Orlen szuka prezesa

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Orlen szuka prezesa

Rada nadzorcza litewskiej rafinerii Możejki odwołała ze stanowiska prezesa Piotra Kownackiego. Rada powołała jednocześnie do zarządu rafinerii Wojciecha Heydla, który obecnie pełni obowiązki prezesa PKN Orlen. W piątek ukazały się ogłoszenia o konkursie na prezesa koncernu.

Pod koniec lutego rada PKN Orlen zawiesiła w obowiązkach prezesa spółki Piotra Kownackiego i jego uprawnienia przekazała wiceprezesowi ds. sprzedaży Wojciechowi Heydelowi.

Oprócz Heydela i Kownackiego, w skład 7-osobowego zarządu PKN Orlen wchodzą: wiceprezes ds. finansowych Waldemar Maj, wiceprezes ds. wydobycia i handlu ropą Cezary Filipowicz oraz członkowie - ds. produkcji Krystian Pater, ds. zakupów i informatyki Krzysztof Szwedowski, ds. organizacji i grupy kapitalowej Dariusz Formela.

Koncern szuka prezesa Tymczasem Rada Nadzorcza PKN Orlen ogłosiła konkurs na prezesa oraz od 4 do 7 członków zarządu płockiego koncernu. Konkurs dotyczy członków zarządu, którzy byliby odpowiedzialni za finanse, sprzedaż, produkcję rafineryjną, produkcję petrochemiczną, wydobycie i handel ropą oraz administrację i grupę kapitałową. Zgłoszenia konkursowe należy składać lub przesłać pocztą do 4 kwietnia - na stanowisko prezesa - oraz do 7 maja 2008 roku - na stanowiska członków zarządu, w siedzibie Russell Reynolds Associates sp. z o.o. w Warszawie, doradcy PKN Orlen.

"Rada nadzorcza zaprasza kandydatów o wyjątkowych doświadczeniach i umiejętnościach, którzy mogliby stworzyć zespół o wysokim poziomie energii, silnie zorientowany na wyniki i cele tak, by zapewnić spółce PKN Orlen S.A. jej długookresową zdolność do konkurowania, zarówno w Polsce, jak i w skali regionalnej" - podano w komunikacie. Podkreślono w nim, iż zaproszenie skierowane jest do kandydatów "o najwyższych standardach etycznych oraz o doskonałych umiejętnościach zarządczych i interpersonalnych, zdolnych do budowania efektywnych relacji biznesowych na najwyższym poziomie i w złożonych warunkach właścicielskich i operacyjnych".

Kto może szefować Orlenowi? Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać m.in. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zebranie referencji (o ile kandydat zostanie zakwalifikowany do grupy finalnych kandydatów), poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o gotowości poddania się procedurze sprawdzającej, oświadczenie, iż wobec kandydata nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie karne.

Rada PKN Orlen zaznaczyła w komunikacie, iż zgodnie ze statutem spółki jeden członek zarządu jest powoływany i odwoływany przez radę na wniosek Ministra Skarbu Państwa. Decyzję o ogłoszeniu konkursu na prezesa i członków zarządu PKN Orlen rada płockiego koncernu podjęła w środę w związku z upływającą kadencją obecnego kierownictwa. Kadencja ta upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, podsumowującego rok 2007.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24