Orlen ma nową Radę Nadzorczą

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24PKN Orlen ma nową radę nadzorczą

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN Orlen powołało siedmiu nowych członków rady nadzorczej spółki. Przewodniczącym rady został Maciej Mataczyński.

Mataczyński, prawnik, pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, był szefem RN koncernu w 2006 roku. Zrezygnował z tej funkcji, jako powód podając naciski resortu Skarbu w sprawie odwołania ówczesnego prezesa PKN Orlen Igora Chalupca.

Poza Mataczyńskim do rady weszli:

Na wniosek Skarbu Państwa: ekonomista Piotr Wielowieyski, urzędnik służby cywilnej Grzegorz Borowiec, doradca finansowy Ryszard Stefański.

Na wiosek Nafty Polskiej: prezes tej spółki Marek Karabuła i były wojewoda płocki Krzysztof Kołach (kojarzony jako bliski współpracownik Waldemara Pawlaka).

Na wniosek Comercial Union: Raimondo Eggink.

W skład rady wchodzi jeszcze prof. Janusz Zieliński, który zajmuje miejsce stałego przedstawiciela SP, o którego wyborze, zgodnie ze statutem spółki, decyduje sam resort bez udziału pozostałych akcjonariuszy.

Wcześniej Nadzwyczajne WZA odwołało na wniosek Skarbu Państwa: Małgorzatę Ślepowrońską, Roberta Czaplę, Marka Drac-Tatonia, Zbigniewa Macioszka, Agatę Janinę Mikołajczyk, Krzysztofa Rajczewskiego i Raimondo Egginka.

Skład uzupełniony Pod koniec listopada 2007 roku z powodu „przeciążenia obowiązkami” z funkcji członka rady nadzorczej PKN Orlen zrezygnował jej wiceprzewodniczący (ze statusem członka niezależnego) prof. Politechniki Warszawskiej, Jerzy Woźnicki.

Decyzję o zwołaniu NWZ podjął na początku grudnia 2007 roku zarząd PKN Orlen, bowiem zgodnie ze statutem spółki, po rezygnacji Woźnickiego, skład rady wymagał uzupełnienia o co najmniej jedną osobę, spełniającą kryteria członka niezależnego.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen, rada spółki może liczyć od sześciu do dziewięciu członków, przy czym jednego członka powołuje i odwołuje SP, a pozostałych akcjonariusze - dotyczy to także przewodniczącego rady.

Co najmniej dwóch członków rady płockiego koncernu musi spełniać kryteria niezależności, co oznacza, że osoba taka m.in. nie może być pracownikiem spółki ani podmiotu powiązanego, nie może być członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu powiązanego, nie może być akcjonariuszem dysponującym 5 proc. lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki lub walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24