Orlen dzieli zysk, związkowcy chcą podwyżek

Najnowsze

Aktualizacja:

Pikieta grupy związkowców towarzyszy Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKN Orlen. Domagają się podwyżek płac w firmie. WZA ma m. in. podjąć decyzję o podziale zysku za 2010 rok, bardzo dobry dla spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w płockim Domu Technika. W pikiecie uczestniczy około stu osób, zorganizował ją Międzyzakładowy Związek Pracowników Ruchu Ciągłego płockiego koncernu. Pozostałych dziewięć mniejszych związków w PKN Orlen zawarło z zarządem spółki porozumienie, na mocy którego od 1 kwietnia płace wzrosły o 250 zł, a dodatkowo pracownicy otrzymali nagrody jednorazowe 2 400 zł na osobę. Związek pracowników ruchu ciągłego oraz Solidarność 80 nie zaakceptowały tych uzgodnień, postulując wzrost płac od 1 stycznia o 500 zł i określenie wysokości jednorazowej nagrody na poziomie 3 tys. 600 zł.

Negocjacje z wybojami

- Chcemy zwrócić uwagę akcjonariuszy PKN Orlen na problem prowadzenia sporu zbiorowego, na to, że zarząd spółki stosuje wybiegi opóźniające podjęcie negocjacji z udziałem mediatora - powiedział szef związku pracowników ruchu ciągłego Krzysztof Barcikowski. Dodał, że związkowcy mają nadzieję, że akcjonariuszom uda się nakłonić zarząd płockiego koncernu do podjęcia rozmów z udziałem mediatora, w przeciwnym razie trzeba liczyć się z groźbą strajku.

W specjalnym komunikacie biuro prasowe PKN Orlen oceniło, że pikieta związkowa nie ma uzasadnienia i stanowi "nieuprawnioną formę nacisku". "Zarząd PKN Orlen zawsze był i jest otwarty na dialog społeczny, który uwzględnia racje wszystkich stron i warunki makroekonomiczne, w których funkcjonuje koncern" - podkreślono w komunikacie spółki.

Planowane w ramach sporu zbiorowego na 27 maja negocjacje z udziałem mediatora między związkowcami a zarządem PKN Orlen nie odbyły się z powodów formalnych. Według związkowców, zarząd spółki zgłosił do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zastrzeżenie, iż pismo, w którym wyznaczono mediatora, nie spełniało stosownych wymogów - brakowało podpisu szefowej resortu, Jolanty Fedak.

To był dobry rok dla Orlenu

W 2010 r. zysk netto PKN Orlen wyniósł 2,46 mld zł - niemal dwa razy więcej niż w roku 2009 r., kiedy osiągnął sumę 1,3 mld zł.

Dzisiaj rano resort skarbu zapowiedział, że ani Grupa Lotos, ani PKN Orlen nie wypłacą dywidendy z ubiegłorocznych zysków. Resort skarbu poinformował, że nie będzie wnioskował o taką wypłatę na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółek.

Taką też decyzję podjęli potem akcjonariusze: 2,35 mld zł przeznaczono na kapitał zapasowy. Ostatni raz płocki koncern wypłacił dywidendę w 2008 r. - dywidenda z zysku za 2007 r. wyniosła wówczas 1,62 zł na akcję.

Obecnie średnie wynagrodzenie w Orlenie wynosi ok. 8 tysięcy złotych. Jak podaje zarząd firmy, najniższa płaca w zeszłym roku wyniosła ponad 2600 zł, a jedynie 14 osób otrzymywało wynagrodzenia poniżej 3 tysięcy złotych.

Obecnie 27,52 proc. akcji PKN Orlen posiada Skarb Państwa, 5,08 proc. ma Aviva OFE, a 67,4 proc. akcji należy do innych akcjonariuszy.

Źródło: PAP