OPZZ wycofuje się z prac nad umową społeczną


OPZZ nie chce uczestniczyć w tworzeniu umowy społecznej "Gospodarka-Praca-Rodzina-Dialog". Według związkowców pracom nie sprzyja sytuacja polityczna w kraju.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest sygnatariuszem deklaracji w sprawie rozpoczęcia negocjacji nad umową społeczną. Teraz jednak wycofuje swoich reprezentantów z prac nad nią. Jak twierdzi, w obecnych warunkach nie widać możliwości zawarcia, a przede wszystkim realizacji takiej umowy. Związkowcy twierdzą, że chodzi przede wszystkim o destabilizację polityczną, nieustanną walkę wyborczą i możliwość powstania nowego układu politycznego w ciągu najbliższych miesięcy.

Prace nad umową społeczną "Gospodarka-Praca-Rodzina-Dialog" Komisja Trójstronna podjęła w marcu 2006 roku. Mają się w niej znaleźć rozwiązania na rzecz wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i spadku bezrobocia. Umowa ma zawierać również program działań na rzecz rodziny i społeczeństwa obywatelskiego. Po pół roku jednak zarówno pracodawcy, jak i związkowcy alarmowali, że prace nie posuwają się naprzód z powodu ciągłych zmian przedstawicieli rządu i braku pełnomocnictw dla nich.

Wówczas odbyło się sopotkanie prezydium Komisji z premierem, który obiecał objęcie przygotowania umowy "osobistym nadzorem". Do obecnej chwili nie zostały jednak uzgodnione żadne szczegóły umowy.


Źródło: PAP, APTN

Pozostałe wiadomości