OFE sfinansują nam autostrady

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC Biznes, fot. TVN24Obligacje infrastrukturalne działają

- Pierwsza transza trzyletnich obligacji infrastrukturalnych okazała się sukcesem - oceniał w TVN CNBC Biznes Lech Witecki, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Popyt na mające sfinansować budowę dróg papiery, trzykrotnie przewyższył podaż. Obligacje za 600 mln zł trafiły głównie do funduszy emerytalnych.

- Zgodnie z informacją od agenta emisji, inwestorzy zgłosili popyt na łączną kwotę przeszło 2 mld zł, co oznacza, że zainteresowanie nabyciem papierów emitowanych przez BGK było trzykrotnie wyższe od zakładanego - powiedziała Ewa Balicka-Sawiak rzeczniczka Banku Gospodarstwa Krajowego, który odpowiadał za emisję.

Jej zdaniem marża dla emitowanych obligacji została ustalona na bardzo niskim poziomie - wyniosła 0,88 proc. Dodała, że następna emisja planowana jest na październik 2009 r., a w sumie BGK chce uzyskać ze sprzedaży obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego 7 mld 250 mln zł. - To narzędzie, które przez wszystkich zostało przyjęte z optymizmem. Ryzyko nieuzyskania tych 7 mld jest minimalizowane - stwierdził w TVN CNBC Biznes Lech Witecki szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Z gwarancją

Wszystkie emitowane w ramach programu obligacje mają pełną gwarancję Skarbu Państwa. Zdaniem Balickiej-Sawiak, wtorkowa emisja obligacji infrastrukturalnych jest pierwszym tego typu programem emisyjnym wprowadzonym na polski rynek kapitałowy.

Sprzedaż papierów odbywa się poprzez propozycję nabycia, skierowaną do wybranych adresatów. Zgodnie z Planem finansowym KFD na 2009 r., łączne wydatki funduszu na ten rok mają wynieść 16,5 mld zł, w tym 14,3 mld zł na finansowanie inwestycji, odnowy i utrzymania dróg. Wielkość emisji obligacji BGK na rzecz KFD ustalono na poziomie 7,85 mld zł.

Podpisana pod koniec lipca umowa BGK z Bankiem Handlowym oraz Domem Maklerskim Banku Handlowego dotyczy emisji obligacji na kwotę 600 mln zł, jednak przewiduje możliwość elastycznego zwiększenia jego wartości. BGK zapewnia, że "parametry obligacji emitowanych w ramach wskazanej kwoty, tj. zapadalność obligacji, rodzaj oprocentowania, wielkość serii będą dopasowane do sytuacji Krajowego Funduszu Drogowego i aktualnych warunków rynkowych". Ponadto dystrybucja obligacji może odbywać się zarówno w formie indywidualnych propozycji nabycia, jak i w formie oferty publicznej.

Źródło: TVN CNBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC Biznes, fot. TVN24