OECD podnosi prognozę wzrostu PKB dla Polski

Najnowsze

money pictures CC BY SA FlickrPKB w 2014 r. według OECD ma wynieść 2,7 proc.

Z 1,4 proc. w 2013 r. do 2,7 proc. w 2014 r. i do 3,3 proc. w 2015 r. ma przyśpieszyć dynamika wzrostu polskiego PKB - prognozuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W maju OECD prognozowała, że polski PKB wzrośnie o 0,8 proc. w tym roku i 2,2 proc. w przyszłym.

OECD zaleca rozpoczęcie podwyżek stóp procentowych około połowy 2014 r. - W ciągu najbliższych dwóch lat wzrost PKB będzie nabierał tempa, przy poprawie eksportu i popytu krajowego w horyzoncie prognozy. Jednak spowolnienie utrzyma presje inflacyjne na niskim poziomie przez pewien czas, po czym dynamika cen wzrośnie powyżej 2 proc. w 2015 r. - napisano w opublikowanym we wtorek raporcie.

Będą wyższe stopy procentowe?

- Początkowo słaby rynek pracy będzie osłabiał spożycie prywatne, a inflacja będzie niska, po czym zacznie łagodnie rosnąć wraz z domykaniem się luki popytowej. Stopa bezrobocia może zacząć powoli spadać pod koniec 2014 r. Ponieważ presje inflacyjne zaczęłyby rosnąć w 2015 r., bank centralny powinien rozpocząć podnoszenie stóp procentowych od okolic połowy 2014 r. - dodano. OECD prognozuje, że w 2015 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 3,1 proc. PKB. Organizacja zwraca uwagę, że w 2015 r. będzie przestrzeń do szybszej konsolidacji finansów publicznych. - Przy spodziewanym przyspieszeniu wzrostu i dość akomodacyjnej polityce pieniężnej, dalsza konsolidacja fiskalna na ok. 0,5 proc. PKB w 2015 r. byłaby właściwa, by Polska szybciej osiągnęła średnioterminowy cel deficytu 1 proc. PKB. W razie odchyleń wzrostu od oficjalnych projekcji, powinno się w pełni pozwolić na działanie automatycznych stabilizatorów - napisano w raporcie.

Mniejszy dług publiczny?

- Reforma drugiego filara systemu emerytalnego obniży poziom długu publicznego i poprawi stan finansów publicznych, ale wzrosną ukryte zobowiązania publicznego systemu - dodano. W ocenie autorów prognozy, ryzyka dla niej są zrównoważone. OECD prognozuje, że wzrost polskiego PKB w IV kw. 2013 r. wyniesie 2,1 proc., 3,0 proc. w IV kw. 2014 r. i 3,5 proc. w IV kw. 2015 r.

Autor: msz/jk / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: money pictures CC BY SA Flickr