Najnowsze

Odwrócona hipoteka trafi do Sejmu. Będzie uczciwiej i bezpieczniej?

Najnowsze

TVN CNBCOdwrócona hipoteka ma pomóc Polakom wyciągnąć trochę pieniędzy z ich domów i mieszkań

Rząd przyjął projekt założeń do ustawy tzw. odwróconej hipoteki, która ma z jednej strony pomóc Polakom wyciągnąć trochę pieniędzy z ich domów i mieszkań, a z drugiej ukrócić oszustwa. Projekt zakłada, że bank będzie wypłacał swojemu klientowi przez jakiś czas lub jednorazowo świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na domu lub mieszkaniu albo prawie do nieruchomości.

Propozycja MF ma umożliwić bankom, instytucjom kredytowym, a także oddziałom banków zagranicznych i instytucjom kredytowym prowadzącym działalność transgraniczną oferowanie odwróconych kredytów hipotecznych.

- Ten krąg podmiotów zostanie ograniczony do tych, które spełnią przede wszystkim kapitałowe i organizacyjne warunki - zaznaczył wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj.

Odwrócony kredyt hipoteczny będą mogły oferować instytucje, nad którymi kontrolę ma Komisja Nadzoru Finansowego. To o tyle istotne, że tzw. odwrócona hipoteka była wielokrotnie wykorzystywana przez nieuczciwe firmy. Nabierały one zazwyczaj starsze osoby. Projekt nie określa limitu wieku osób, które będą chciały zawrzeć z bankiem taką umowę.

Dożywotnia renta

Obok odwróconego kredytu hipotecznego będzie funkcjonowała instytucja dożywotniej renty, w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na bank. To pozwoli przekazać mieszkanie bankowi w zamian za jednorazową wypłatę lub comiesięczną rentę. Kredytobiorca będzie właścicielem nieruchomości lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu do momentu swojej śmierci; do tego czasu będzie mógł w nim zamieszkiwać. Bank otrzyma mieszkanie dopiero po śmierci uprawnionego.

Wysokość renty, jak i jednorazowej wypłaty ustali rzeczoznawca. - Będzie ustanowiony wymóg powołania niezależnego rzeczoznawcy, który wyceni wartość nieruchomości. Na podstawie tej wyceny będzie zaproponowana wartość świadczenia - zapewnia Haładyj.

Jeśli wycena nie spodoba się właścicielowi mieszkania, to zgodnie z założeniami ustawy będzie mógł się z niej wycofać. Rządowym projektem zajmie się teraz Sejm.

Umowa na piśmie

Umowa ma być zawierana na piśmie. Powinny w niej znaleźć się m.in. informacje o rodzaju kredytu, jego wysokości, wartości nieruchomości, oprocentowania kredytu, a także terminy i wysokość wypłacanego świadczenia - jednorazowo czy w ratach. Kredytobiorcy będą mogli spłacić odwrócony kredyt hipoteczny przed terminem wskazanym w umowie. W przyszłej ustawie mają się znaleźć przepisy dotyczące konsekwencji, jakie będzie ponosił kredytobiorca w przypadku niewywiązania się z obowiązków dotyczących utrzymania nieruchomości.

"Roszczenie o zwrot odwróconego kredytu – wraz z odsetkami i innymi kosztami – będzie wymagalne po 12 miesiącach od dnia śmierci kredytobiorcy. Dzięki temu spadkobiercy będą mogli dopełnić formalności spadkowych oraz mieć możliwość spłacić kredyt i zachować prawo do lokalu" - podkreślono.

Autor: mn/jk / Źródło: TVN CNBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC

Pozostałe wiadomości