Najnowsze

Od sierpnia nowy sposób rozliczania dostaw gazu. Ceny jednak nie mają wzrosnąc

Najnowsze

TVN24Ceny gazu uległy przeliczeniu z wartości wyrażonych w metrach sześciennych, na wartości wyrażone w kWh

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, umożliwiającą dokonywanie od dnia 1 sierpnia 2014 roku rozliczeń za gaz w jednostkach energii (kWh). Po wprowadzeniu nowych zasad wszyscy odbiorcy będą rozliczani za ilość zużytej energii, a nie za wykorzystaną objętość.

Rozliczanie dostaw gazu w jednostkach energii PGNiG rozpocznie w sierpniu br. Nowe zasady rozliczeń nie wpłyną zasadniczo na wysokość opłat pobieranych od odbiorców z tytułu dostarczania paliwa gazowego.

Przeliczenie

Ceny gazu uległy przeliczeniu z wartości wyrażonych w metrach sześciennych, na wartości wyrażone w kWh według ciepła spalania przyjętego do ustalenia cen w jednostkach objętości. Z kolei stawki opłat abonamentowych pozostawione zostały na niezmienionym poziomie. Ewentualne zmiany płatności wynikać mogą z różnic ciepła spalania w poszczególnych punktach sieci gazowej oraz zaokrągleń powstałych w wyniku przeliczeń. Szacuje się, że nie powinny przekroczyć 1 proc.

- Od 1 sierpnia 2014 r. rozliczenia za dostarczony gaz i świadczone usługi przesyłania, dystrybucji i magazynowania obowiązkowo będą prowadzone w jednostkach energii zamiast w jednostkach objętości - przypomniał Maciej Bando, prezes URE. - Tym samym Polska przestanie być jedynym w regionie państwem europejskim, które w rozliczeniach nie stosowało jednostek energii. Zapewni to przejrzystość rozliczeń pomiędzy uczestnikami rynku z tytułu świadczonych usług, ułatwi dokonywanie transakcji ponad sieciami narodowymi oraz porównywanie poziomu opłat występujących na różnych rynkach europejskich - zwrócił uwagę szef urzędu.

Co na fakturze?

Odbiorcy gazu będą zatem faktury, na których będą widniały trzy wartości: ilość zużytego gazu w jednostkach objętości (metrów sześciennych), tzw. współczynnik konwersji, za pomocą którego jednostki objętości będą przeliczane na jednostki energii oraz ilość gazu w jednostkach energii (kWh). Zmiana zasad rozliczeń wprowadzona ww. rozporządzeniem Ministra Gospodarki nie wiąże się z koniecznością wymiany gazomierzy.

Autor: ToL / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości