Od niedzieli bez opłat skarbowych od decyzji w sprawie dodatku energetycznego

Najnowsze

TVN24Zgodnie z rozporządzeniem zaniechanie poboru opłaty ma zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku

W niedzielę wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów, na mocy którego nie będą pobierane opłaty skarbowe od decyzji w sprawie przyznania tzw. dodatku energetycznego - poinformował w czwartek resort finansów. Zgodnie z rozporządzeniem zaniechanie poboru opłaty dotyczy decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r.

Jak mówiła ostatnio wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska, osoby, które już zapłaciły opłatę skarbową od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, otrzymają jej zwrot. W tym celu trzeba będzie wystąpić do urzędu gminy lub miasta. Sprawa dotyczy osób, które dostają od państwa wsparcie na utrzymanie mieszkania.

Dodatek energetyczny

Osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy - czyli tzw. wrażliwemu odbiorcy energii elektrycznej - przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Został on wprowadzony nowelizacją Prawa energetycznego z września 2013 r.

Decyzje w sprawie przyznania tego dodatku wydawane są na wniosek, na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego. To oznacza, że powinny one podlegać opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Tymczasem z opłaty tej jest zwolniona decyzja wydawana w sprawie dodatku mieszkaniowego. O zajęcie się sprawą i zwolnienie z opłaty skarbowej decyzji ws. dodatku energetycznego apelowali do Ministerstwa Finansów przedstawiciele Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. "Mając na uwadze, że dodatek energetyczny przysługuje wyłącznie osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy (...) nie znajduje się racjonalnych podstaw do zróżnicowania zasad pobierania opłaty skarbowej za wydanie wyżej wymienionej decyzji" - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Autor: mn/klim/ / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24