Od jutra fiskus zapłaci nam odsetki

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Ostatnie chwile na obliczenie zwrotu, od czwartku będa odsetki...

Środa to ostatni termin, w którym urzędy skarbowe muszą zwrócić nadpłacony przez nas podatek dochodowy za zeszły rok. Jeśli pieniądze nie wpłyną na nasze konta - o d czwartku należą nam się odsetki. Jeśli tylko prawidłowo wypełniliśmy zeznanie...

30 lipca zwrot pieniędzy powinni dostać podatnicy, którzy ze złożeniem deklaracji zwlekali do ostatniego dnia. Zanim jednak zdecydujemy się na podjęcie kroków o odzyskanie nadpłaty z odsetkami (15 proc. w skali roku), musimy sprawdzić, czy urząd faktycznie termin przekroczył.

- Organy przyjmują, że początkiem biegu trzymiesięcznego terminu jest data wpływu deklaracji do urzędu skarbowego, a nie nadania jej na poczcie. Niestety, w okresie zwiększonej liczby przesyłek, daty te mogą znacząco się różnić - ostrzega Michał Goj, menedżer Ernst & Young.

Zwrot z odsetkami

Agnieszka Janeczek, ekspert podatkowy PricewaterhouseCoopers, podkreśla w rozmowie z "Gazetą Prawną", że odsetki powinny zostać naliczone od dnia złożenia zeznania do dnia zwrotu nadpłaty. Przypomina też, że fiskus musi posłużyć się tą samą stopą odsetkową co dla naszych zaległości podatkowych - czyli 15 procent w skali roku.

A jeśli fiskus nie zapłaci? - Podatnik będzie także uprawniony do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność organu podatkowego - zaznacza Mirosława Przewoźnik-Kurzyca, szef zespołu do spraw postępowań podatkowych Kancelarii Salans.

Nie dla każdego

Jednak termin zwrotu nadpłaty może zostać przesunięty. Chociażby w przypadku złożenia korekty przez podatnika, lub skorygowania zeznania przez urząd: - Nadpłata może również nie zostać zwrócona, jeśli podatnik ma zaległości podatkowe (wówczas nadpłata podlega zaliczeniu na poczet zaległości) lub złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych - mówi Agnieszka Janeczek.

Ostatni dzień na filantropię

W środę mija także termin dla urzędów skarbowych na przekazanie naszego 1 procenta na cele charytatywne. Tu jednak nie ma obowiązku zapłaty odsetek jesli urząd się spóźni.

- Urzędy robią wszystko, aby zachować terminy określone przepisami - mówi "GP" Grażyna Piechota z Izby Skarbowej w Katowicach. Zaznacza jednak, że zdarzają się sytuacje niezależne od urzędu, na przykład błędy popełnione podczas wypełniania zeznania.

Co jest nadpłatą

Za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, a także kwotę podatku pobraną przez podatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego.

"Gazeta Prawna" wyliczała już w poniedziałek, że w tym roku fiskus musi zwrócić nam prawie dwa razy więcej pieniędzy za nadpłacony podatek niż przed rokiem. Główny powód to obowiązująca od zeszłego roku ulga prorodzinna na dzieci. (PRZECZYTAJ WIĘCEJ)

Źródło: Gazeta Prawna

Źródło zdjęcia głównego: TVN24