Obowiązki w radzie Polskiego Radia podzielone

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Wybrano prezydium RN PR

Stanisław Jędrzejewski został nowym przewodniczącym rady nadzorczej Polskiego Radia. Wybrano go w środę podczas inauguracyjnego posiedzenia rady nowej kadencji. Wiceszefem rady został Jan Wypych, a sekretarzem Janusz Adamowski.

Po wyborze prezydium rada spotkała się jedynie z członkami obecnego zarządu, który tworzą: prezes Jarosław Hasiński, Władysław Bogdanowski, Paweł Majcher, Wojciech Poczachowski i Dariusz Sienkiewicz. Przedstawili oni m.in. informacje na temat wyników finansowych spółki, wyników słuchalności czy nieruchomości Polskiego Radia.

Część od KRRiT, część od rządu

Zgodnie ze statutem Polskiego Radia pierwsze posiedzenie nowej rady nadzorczej zwołał przewodniczący ustępującej rady, w pierwszej części posiedzenia udział wzięli też członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

KRRiT wybrała pięciu nowych członków Rady Nadzorczej Polskiego Radia w połowie kwietnia. Są to: Janusz Adamowski, Janusz Andrzejowski, Artur Andrysiak, Marzenna Wojciechowska oraz Jan Wypych. Zgodnie z Ustawą o rtv oprócz osób wybranych w konkursie przez Krajową Radę w skład RN Polskiego Radia wchodzą też dwaj członkowie wskazani przez resorty. Przedstawicielem ministra kultury jest nowy przewodniczący Stanisław Jędrzejewski, a reprezentantem ministra skarbu - podobnie jak w poprzedniej kadencji - Katarzyna Zielińska.

Kim są nowi członkowie Rady?

Janusz Adamowski to ekonomista i politolog, naukowo zajmujący się m.in. systemami medialnymi UE, dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, dwukrotnie członek Rady Nadzorczej PR. Artur Andrysiak jest absolwentem Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, był m.in. członkiem Rady Programowej Radia Merkury. Janusz Andrzejowski to absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem AGH oraz prawniczych studiów podyplomowych UJ, m.in. b. prezes Radia Kraków oraz członek RN tej spółki.

Marzenna Wojciechowska to prawnik, prowadzi obsługę prawną wielu instytucji kultury oraz nadawców, jest wieloletnim członkiem Komisji Prawa Autorskiego przy MKiDN. Jan Wypych to historyk, był m.in. organizatorem konferencji dotyczących funkcjonowania mediów elektronicznych, trzykrotnie zasiadał w RN PR, obecnie jest urzędnikiem samorządu województwa mazowieckiego.

Delegowany przez ministra kultury Stanisław Jędrzejewski jest socjologiem i medioznawcą, w latach 90. był członkiem zarządu i dyrektorem Programu I Polskiego Radia. Zasiadał również w KRRiT. W czerwcu 2008 wszedł w skład powołanego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zespołu do spraw przygotowania projektu nowej ustawy medialnej. Wskazana przez resort skarbu Katarzyna Zielińska jest radcą prawnym, pracownikiem MSP, zastępcą przewodniczącego Resortowej Komisji Orzekającej o Naruszeniu Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Skarbu Państwa.

Nowa rada jest, nowy zarząd będzie

Wybór nowej RN Polskiego Radia jest efektem nowelizacji Ustawy o radiofonii i telewizji, która wygasiła kadencje rad nadzorczych i zarządów w TVP, Polskim Radiu i jego regionalnych rozgłośniach. Od momentu wejścia w życie nowelizacji (wrzesień 2010 rok) władze mediów publicznych pełnią jedynie swoje funkcje do czasu powołania następców.

Konkurs na nowy zarząd ma być rozpisany w najbliższych tygodniach. Poświęcone temu tematowi posiedzenie zaplanowano na 27 maja.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24