Obniżenie opłat roamingowych? Zysków ma być wiele dzięki strefie wolnego handlu między UE i USA

Najnowsze

sxc. huPolskie firmy dzięki mają zyskać dostęp do nowych rynków

Polski sektor usług może zyskać na Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) oraz Porozumieniu w sprawie handlu usługami (TiSA) - przekonywała w piątek w Warszawie Joanna Katner-Pruszyńska z Ministerstwa Gospodarki.

W siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne poświęcone Transatlantyckiemu Partnerstwu w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) oraz Porozumieniu w sprawie handlu usługami (TiSA).

Wolny handel

Celem TTIP jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Negocjacje trwają od 2013 r. Umowa zakłada wyeliminowanie ceł, barier administracyjnych i regulacyjnych, które utrudniają handel i inwestycje pomiędzy UE oraz USA. Z kolei TiSA ma na celu otwarcie rynków i usprawnienie przepisów w dziedzinach takich jak wydawanie licencji, usługi finansowe, telekomunikacja, handel elektroniczny, transport morski, prawa pracowników tymczasowo wyjeżdżających za granicę w celu świadczenia usług. Negocjacje prowadzone są przez 51 członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) w tym krajów UE, które osobno są także członkami WTO.

Nowe rynki

Joanna Katner-Pruszyńska z Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki powiedziała, że polskie firmy dzięki obu umowom zyskają większą pewność prawną i dostęp do nowych rynków. Wyliczając korzyści, jakie obie umowy mogą przynieść Polsce, Katner-Pruszyńska wskazała na szanse dla importu usług i "potencjalne szanse" dla eksportu usług. - Jeśli chodzi o import wydzieliłam tu takie elementy, jak dostęp do nowych usług, większy wybór usług, niższe ceny, bo zawarcie TTIP i TiSA może ze względu na większą konkurencję przyczynić się do obniżenia cen, większa konkurencja to także wyższa jakość oferowanych usług - wyliczyła Katner-Pruszyńska. Wymieniając korzyści dla eksportu podkreśliła, że mogą one dotyczyć ponad 150 sektorów. - Starałam się wybrać te najważniejsze sektory, w których jest potencjał. To nie oznacza oczywiście, że w innych sektorach takiego potencjału nie ma - zaznaczyła. Jak powiedziała, w przypadku TiSA największe korzyści mogą dotyczyć usług profesjonalnych dla biznesu. - Chodzi o usługi komputerowe, badawczo-rozwojowe, prawnicze, doradcze, architektoniczne, inżynierskie i księgowe - wyliczyła.

Wspólne kwalifikacje

Z kolei umowa TTIP może przynieść korzyści w ramach wzajemnego uznawania kwalifikacji m.in. w takich zawodach jak księgowy, architekt, inżynier, prawnik. Jak zaznaczyła, główne bariery między USA a UE dotyczą wzajemnego uznawania kwalifikacji. Kolejna potencjalna korzyść dla eksportu usług to złagodzenie ograniczeń, jakie dotyczą rynku usług transportu wodnego w USA. Obecnie zgodnie z Jones Act cały transport wodny pomiędzy portami Stanów Zjednoczonych może się odbywać statkami zbudowanymi i zarejestrowanymi w USA, należącymi do armatorów amerykańskich i obsługiwanych przez Amerykanów. - Jeżeli Komisji Europejskiej udałoby się wynegocjować lepsze warunki niż obecnie dla świadczenia tego typu usług na rynku USA, to byłoby cudownie. Czy to się uda, to zobaczymy - powiedziała Kanter-Pruszyńska. Wśród innych sektorów, które mogą potencjalnie zyskać wymieniła transport lotniczy. - Chodzi tu np. o możliwość oferowania biletów lotniczych przez firmy z UE pasażerom, którzy rozpoczynają i kończą lot w miastach USA. Obecnie to jest niemożliwie - wskazała Kanter-Pruszyńska. Dodała, że potencjalne zyski dla konsumentów przyniosłoby obniżenie stawek opłat roamingowych. Również rynek usług finansowych - jej zdaniem - mógłby zyskać dzięki lepszej współpracy regulacyjnej.

Autor: mn//km / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc. hu