Bank musi wypłacić rekompensaty klientom. Po decyzji UOKiK

Autor:
ToL
Źródło:
PAP
Święczkowski: pierwszy akt oskarżenia w sprawie afery GetBack
Święczkowski: pierwszy akt oskarżenia w sprawie afery GetBack TVN24
wideo 2/10
TVN24Święczkowski: pierwszy akt oskarżenia w sprawie afery GetBack skierowany do sądu

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Getin Noble Bank ponad 7 milionów złotych kary za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów - podał Urząd. Nakazał, by Getin Noble Bank wypłacił po 20 tysięcy złotych rekompensaty osobom, które kupiły obligacje GetBack za pośrednictwem Getin Noble Bank. Bank nie zgadza się z zarzutami UOKiK i zapowiada odwołanie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w poniedziałek, że prezes Urzędu Tomasz Chróstny wydał trzy decyzje wobec Getin Noble Banku (GNB). "Dotyczą one uznania klauzul modyfikacyjnych za niedozwolone postanowienia umowne, jednostronnej zmiany umów o kredyt hipoteczny oraz wprowadzania w błąd podczas oferowania obligacji GetBack" - poinformował w poniedziałkowym komunikacie UOKiK.

Ustalenia wiążące dla sądu

Jak dodano, decyzje te mają ułatwić poszkodowanym konsumentom dochodzenie roszczeń w sądzie; po uprawomocnieniu stają się prejudykatem. "Oznacza, że ustalenia prezesa Urzędu co do faktu stosowania przez przedsiębiorcę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów czy klauzuli niedozwolonej są dla sądu wiążące" - czytamy.

Urząd sprawdzał również w postępowaniu wyjaśniającym, czy i jak Getin Noble Bank rozlicza się z osobami, które wcześniej spłaciły kredyt konsumencki. W wyniku działań UOKiK przedsiębiorca zmienił sposób rozliczania na korzystniejszą dla konsumentów metodę liniową.

W przypadku pierwszej decyzji, dotyczącej jednostronnej zmiany umów o kredyt hipoteczny, prezes UOKiK uznał, że Getin Noble Bank wprowadzał w błąd, informując o zmianie postanowień umów o kredyt hipoteczny, w tym indeksowanych do franka szwajcarskiego.

W 2016 r. klienci tego banku otrzymali listy, z których mogli się dowiedzieć, że bank zamierza doprecyzować - od nowego roku - sposób wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut obcych. Poza tym zastąpił postanowienia o bankowym tytule egzekucyjnym (BTE) zapisami o możliwym obowiązku złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, co mogłoby wiązać się z koniecznością zawarcia aktu notarialnego i ułatwiłoby bankowi w przyszłości dochodzenie roszczeń. Miało to związek z uchyleniem BTE przez Trybunał Konstytucyjny, jednak ten wyrok nie daje bankowi prawa do wpisania do umów innych form zabezpieczeń. Urząd zakwestionował takie działania.

"Umowa o kredyt hipoteczny jest umową zawartą na określony, wieloletni czas. Niedozwolone jest dowolne zmienianie jej istotnych warunków, a takimi są postanowienia o zasadach wyliczania kursów czy innych zabezpieczeniach. Każde nowe rozwiązanie powinno być wynikiem obustronnych uzgodnień. Jeżeli klient nie zgodziłby się na nie, to umowa powinna być wykonywana na dotychczasowych zasadach" - powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKIK.

Ponad 7 milionów złotych kary

Efektem działania GNB było to, że wiele osób musiało zaakceptować nowe warunki, w przeciwnym razie bank wypowiedziałby umowę i wymagałby spłaty całości kredytu. "Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Getin Noble Bank karę finansową ponad 7 mln zł (7 019 640 zł). Zgodnie z decyzją prezesa UOKiK konsumenci otrzymają od banku listy informujące o zakwestionowanych praktykach. Decyzja nie jest prawomocna" - poinformowano.

Jeśli chodzi o decyzję dotyczącą niedozwolonych postanowień, szef UOKiK uznał za niedozwolone postanowienia zawarte we wzorcach umów, dotyczących m.in. wydawania kart płatniczych, udzielania pożyczek, prowadzenia rachunków. Getin Noble Bank przyznawał sobie prawo do bliżej nieokreślonych ich modyfikacji, gdy np. zmienią się przepisy, zapadną wyroki sądów czy nastąpi korekta omyłek pisarskich.

Rekompensaty dla klientów

Prezes UOKiK uznał również, że GNB wprowadzał konsumentów w błąd podczas oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez spółkę GetBack. GNB informował, że inwestycja jest bezpieczna, a zysk gwarantowany, podczas gdy tak nie było. Ponadto bank proponował nabycie tych obligacji osobom, które nie były skłonne do ryzyka – były zainteresowane zwykłymi lokatami. Przedsiębiorca oferował więc produkty, które nie odpowiadały potrzebom jego klientów.

UOKiK nakazał wypłacić rekompensaty takim osobom. Wyniesie ona 20 tys. zł. O tym, komu należy się rekompensata, bank ma poinformować w osobnej korespondencji.

W komunikacie przekazano, że do dziś szef UOKiK wydał siedem decyzji dotyczących spółki GetBack i innych podmiotów, które brały udział w oferowaniu konsumentom obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez tę spółkę.

Komentarz banku

Bank w wiadomości przesłanej TVN24 Biznes podkreślił, że zdecydowanie nie zgadza się z zarzutami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jakoby jego praktyki w zakresie oferowania i sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack S.A. miały naruszać zbiorowe interesy konsumentów.

"W opinii Banku zarzuty Urzędu są całkowicie bezpodstawne oraz nie znajdują potwierdzenia zarówno w faktycznym przebiegu procesu oferowania obligacji korporacyjnych GetBack S.A., jak i ich nabywania przez poszczególnych konsumentów. Bank wniesie odwołanie od ww. decyzji Prezesa UOKiK" - poinformował Artur Newecki, rzecznik prasowy Getin Noble Bank.

"Bank nie zgadza się również z dwoma pozostałymi decyzjami Prezesa Urzędu i odwoła się od nich w całości. Warto także pamiętać, że ww. decyzje Prezesa UOKiK są nieprawomocne" - dodał.

Autor:ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości