O kredyt będzie jeszcze trudniej

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
sxc.huNBP: o kredyt będzie trudniej

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2009 r. banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów - wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego. Zdaniem jego autorów, w drugim kwartale ta tendencja zostanie utrzymana.

W raporcie "Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych" NBP wskazuje, że w pierwszym kwartale 2009 roku doszło do "silnego ograniczenia podaży kredytu we wszystkich segmentach rynku kredytowego."

Według autorów raportu, bardzo wysoka niepewność co do przyszłej koniunktury utrudnia bankom poprawną wycenę ryzyka kredytowego. Poza tym wiele banków zmniejszyło podaż kredytu ze względu na nasilające się ograniczenia kapitałowe. Według autorów raportu, było to szczególnie widoczne w odniesieniu do kredytów dla przedsiębiorstw.

Na spadek podaży kredytu wpływa też, w ocenie banków, pogorszenie jakości portfela kredytowego. NBP zwraca jednak uwagę, że do spadku akcji kredytowej przyczyniło się również osłabienie popytu na kredyt, zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych.

Marże w górę

Z danych NBP wynika, że połowa banków zaostrzyła kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych. "Około 50 proc. banków podniosło marże, a 35 proc. ograniczyło maksymalny poziom LTV (wskaźnik określający wartość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczeń). Kolejne cztery banki wycofały z oferty kredyty walutowe" - wskazuje raport.

Wynika z niego ponadto, że 70 proc. banków odczuło spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, a ponad połowa z nich określiła go jako znaczny. "Banki spodziewają się niewielkiego zaostrzenia polityki kredytowej i pogłębienia się spadku popytu na kredyt" - czytamy.

Także połowa banków zaostrzyła warunki dotyczące udzielania kredytów konsumpcyjnych. Zmiana była jednak mniej dotkliwa niż w przypadku kredytów dla firm i mieszkaniowych. Około 1/4 banków podniosła marże kredytowe, a jedna trzecia – koszty kredytu nie związane z odsetkami.

Będzie jeszcze trudniej

W II kwartale 2009 r. banki przewidują dalsze zaostrzenie polityki kredytowej i stabilizację popytu na kredyty konsumpcyjne. Podobne tendencje widać na rynku kredytów dla firm.

Jak informuje NBP, uzyskane od przewodniczących komitetów kredytowych banków odpowiedzi mogą nie uwzględniać stanowiska innych pionów ich banków. Ankieta została przeprowadzona na przełomie marca i kwietnia 2009 r. wśród 30 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 84 procent.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu