Najnowsze

NPS, PZIP, PO PC - programy, które zinformatyzują Polskę

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huNowe programy zwiekszą dostęp do szybkiego internetu 16,5 mln Polakom

Rząd przyjął szereg programów dotyczących informatyzaji państwa na lata 2014-2020 - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Mają one poprawić funkcjonowanie urzędów, zwiększyć dostęp obywateli do szybkiego internetu i poszerzyć zastosowanie rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji.

Rada Ministrów przyjęła trzy programy: Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP), Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS) oraz Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC).

E-usługi dla obywateli

Celem PZIP jest stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego e-usługi na poziomie krajowym i europejskim w sposób efektywny pod względem jakości i kosztów. Ma to się odbyć m.in. dzięki udoskonaleniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Wypełnienie celów PZIP mierzone będzie odsetkiem obywateli i przedsiębiorców korzystających z e-usług administracji publicznej oraz poziomem satysfakcji użytkowników.

Wśród priorytetów wymieniono, m.in. rynek pracy, w tym możliwość poszukiwania elektronicznego przeglądania ofert pracy pochodzących z sektora publicznego z całego kraju, ochronę zdrowia, prowadzenie działalności gospodarczej i sprawy podatkowe.

Powszechny, szybki, szerokopasmowy

NPS jest pierwszym w Polsce tak kompleksowym programem rozwoju sieci szerokopasmowych, wyznaczającym kierunki działań w perspektywie 2020 roku w celu zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego internetu blisko 16,5 mln Polaków.

"Przyjmując ten plan Polska dołącza do grupy krajów, które dzięki realizacji swoich planów rozwoju sieci szerokopasmowych, budują nowoczesną infrastrukturę szerokopasmową" - poinformowało w komunikacie CIR.

Cyfrowe rozwiązania w gospodarce

PO PC, przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ma być narzędziem do wykorzystywania przez Polskę prorozwojowych możliwości technologii cyfrowych. Celem wartego 2,25 mld euro programu jest zwiększenie m.in. zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji czy dostępności wykorzystania informacji sektora publicznego.

Głównymi odbiorcami wsparcia w ramach POPC będą: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, konsorcja ww. jednostek z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi lub jednostkami naukowymi, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Autor: rf / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu