Nowy tydzień. Ważne dane o wynagrodzeniu i PKB

Najnowsze

ShutterstockCo czeka nas w tym tygodniu?

W nadchodzącym tygodniu ważne dane poda Główny Urząd Statystyczny, m.in. o statystycznym wynagrodzeniu w IV kwartale i szybki szacunek PKB za ten sam okres. Przedsiębiorcy powinni pamiętać o rozliczeniach z ZUS.

Poniedziałek 10 lutego to termin rozliczenia z ZUS przedsiębiorców, którzy opłacają za siebie składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy (za poprzedni miesiąc) oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Poniedziałek to też termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT (za poprzedni miesiąc), z informacją na temat obrotu towarowego (podlegającego obciążeniu podatkiem VAT) z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

NBP

12 lutego Narodowy Bank Polski zaprezentuje dane dotyczące bilansu płatniczego w sektorze zagranicznych za grudzień 2013.

Z kolei 14 lutego NBP poda dane na temat podaży pieniądza M3 za styczeń. M3 jest najważniejszą kategorię pomiaru podaży pieniądza w Polsce. Uwzględnia ona monety, banknoty, depozyty na żądanie, depozyty terminowe, obligacje z terminem pierwotnym wykupu do 2 lat, jednostki uczestnictwa w funduszach oraz operacje z przyrzeczeniem odkupu.

GUS

W tym tygodniu czeka nas też sporo ważnych informacji z Głównego Urzędu Statystycznego. 11 lutego o godz. 14.00 poznamy komunikat prezesa GUS na temat przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2013 oraz w gospodarce narodowej w całym 2013 roku; realnego wzrostu wynagrodzenia w 2013 roku w stosunku do 2012 roku; kwoty bazowej (100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenie społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń, w poprzednim roku kalendarzowym) oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat nagród z zysku (IV kwartał 2013 r.).

Z kolei w piątek 14 lutego o godz. 10.00 Urząd poda szybki szacunek produktu krajowego brutto w IV kwartale 2013 r., a o godz. 14.00 wstępne dane na temat wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu (komunikat prezesa GUS).

EBC

Swoje dane opublikuje też Europejski Bank Centralny. 10 lutego - zharmonizowane wskaźniki konkurencyjności; 11 lutego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu; 12 lutego - statystyki dotyczące stóp procentowych oraz emisji papierów wartościowych w strefie euro.

Eurostat

Europejski urząd statystyczny poda z kolei dane o produkcji przemysłowej w grudniu 2013 r. (12 lutego) oraz szacunkowe dane o PKB w Unii oraz w strefie euro za IV kwartał 2013 r. (14 lutego).

Autor: mn//gry / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock