Nowy tydzień. Terminy i dane z gospodarki

Najnowsze

Kalendarium na nowy tydzień

W nowym tygodniu przedsiębiorcy powinni jako zwykle pamiętać o terminach. Czeka nas też kilka ważnych publikacji w Polsce i w Europie.

Poniedziałek Mija termin zapłaty zryczałtowanego podatku od udziałów z zysku, a także termin zapłaty podatku dla tych, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej.

Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o obrotach w handlu zagranicznych od stycznia do kwietnia. Wtorek Termin złożenia sprawozdania INTRASTAT za poprzedni miesiąc oraz rozliczenie z ZUS-em składek, w tym na Fundusz Pracy.

Europejski Bank Centralny opublikuje skonsolidowany raport finansowy Eurosystemu oraz dane na temat zharmonizowanych wskaźników konkurencyjności. Czwartek Tego dnia EBC poda statystyki dotyczące długoterminowych stóp procentowych. Z kolei Eurostat poda dane o produkcji przemysłowej w kwietniu. Piątek Narodowy Bank Polski poda dane o bilansie płatniczym za kwiecień i podaży pieniądze M3 za maj. GUS poda dziś wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju.

Eurostat poinformuje o poziomie zatrudnienia w I kwartale (z podziałem na kraje).

Autor: mn//gry / Źródło: tvn24bis.pl