Nowy tydzień. O czym warto pamiętać?

Najnowsze

tvn24bis.pl TVN24 Biznes i Świat przypomina o najważniejszych terminach i wydarzeniach

W rozpoczynającym się tygodniu warto pamiętać o kilku ważnych terminach. TVN24 Biznes i Świat przypomina o tych najważniejszych.

Poniedziałek 20 stycznia to termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych (poprzedni miesiąc), jak również wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów; z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło) oraz od osób prawnych (za miesiąc poprzedni przez podatników rozliczających się miesięczni).

20 stycznia to też ostatni dzień dla przedsiębiorców na wybór (zmianę) formy opodatkowania, w tym zawiadomienie urzędu podatkowego o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Do wyboru jest też karta podatkowa, podatek liniowy (19 proc.) i zasady ogólne (skala podatkowa). Ryczałt dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej lub prywatnych umów najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy.

Jak pisaliśmy, to szczególnie ważne dla osób wynajmujących mieszkanie. Wybierając 8,5 proc. ryczał od przychodów mogą one zaoszczędzić na obciążeniach podatkowych.

Ministerstwo pomoże

Do końca stycznia z urzędem skarbowym powinni rozliczyć się płacący właśnie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, od przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych podobnych umów. Chodzi o deklarację PIT-28, która dotyczy opodatkowania zeszłorocznych przychodów podatkiem ryczałtowym.

Dla wszystkich chętnych 21 stycznia eksperci ministerstwa finansów będą udzielać takim podatnikom telefonicznych informacji na temat rozliczeń za 2013 r.

GUS

W nadchodzącym tygodniu swoje dane opublikuje Główny Urząd Statystyczny. W poniedziałek GUS poda m. in. wstępne wyniki na temat przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2013, a także dane na temat przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu oraz w IV kwartale oraz przeciętnego wynagrodzenia w całym 2013 roku.

We wtorek 21 stycznia GUS poda wstępne wyniki o dynamice produkcji przemysłowe i budowlano-montażowej w grudniu 2013 r.

W czwartek 23 stycznia poznamy z kolei dane na temat koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2014 r. A w piątek 24 stycznia dane na temat koniunktury konsumenckiej za styczeń.

NBP

Najbliższy tydzień to też dane Narodowego Banku Polskiego. We wtorek (21 stycznia) odbędzie się jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Nie jest to tzw. decyzyjne posiedzenia Rady, nie należy zatem spodziewać się informacji np. o wysokości stóp procentowych.

W środę (22 stycznia) NBP ma opublikować dane na temat koniunktury w czwartym kwartale 2013 r. oraz przedstawić prognozy dotyczące pierwszego kwartały tego roku. Jak wynika z najnowszej ankiety makroekonomicznej NBP, ekonomiści oczekują, że wzrost PKB przyspieszy w 2014 r. do 2,8 proc., a w 2015 r. do 3,4 proc. W III kwartale PKB wzrósł o 1,9 proc. licząc rok do roku.

Zmiany prawne

W środę wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nowelizacja obejmuje prawem do ulgi mieszkaniowej w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r. osoby z tzw. III grupy podatkowej (osoby inne, niespokrewnione ze spadkodawcą), które w określonym momencie i pod określonymi warunkami nabyły w spadku dom, lokal, prawo do lokalu w domu czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Chodzi o osoby z III grupy podatkowej, które przed 31 grudnia 2006 r. zawarły przed organem gminy umowy o opiekę nad wymagającą jej osobą. Jeżeli po tym dniu osoby te nabyły w drodze spadku po tym spadkodawcy budynek, lokal czy prawo do niego, to przysługuje im prawo do ulgi mieszkaniowej na zasadach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Autor: mn//gry / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24bis.pl