Nowy rynek na GPW

Najnowsze

Aktualizacja:

NewConnect - to nazwa nowego rynku, który Warszawska Giełda Papierów Wartościowych uruchomi dla małych spółek. Oficjalnej prezentacji projektu dokonał dziś prezes warszawskiej giełdy Ludwik Sobolewski.

NewConnect będzie rynkiem finansującym rozwój małych, perspektywicznych podmiotów, które nie spełniają jeszcze wymogów obowiązujących na głównym rynku giełdowym. Emitentami mają się stać małe spółki o przewidywanej kapitalizacji około 20 mln zł i wartości oferty publicznej od kilkuset tysięcy do kilku mln zł. Na początku funkcjonowania NewConnect spodziewamy się około 3 spółek, a do końca roku nawet 10 – mówił prezes GPW na konferencji prasowej.

Potencjalnymi uczestnikami rynku będą fundusze Venture Capital i Private Equity, wyspecjalizowane fundusze zamknięte, fundusze asset-management, osoby prywatne posiadające znaczące kapitały, inwestorzy indywidualni akceptujący wyższe ryzyko.

Notowania na NewConnect będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 -14:00 z wykorzystaniem giełdowego systemu WARSET. System notowań będzie kierowany zleceniami lub kierowany cenami – z udziałem market makera. Na NewConnect będą mogły być notowane akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, inne udziałowe instrumenty finansowe.

Źródło: TVN24, gpw.pl