Nowy prezes Pekao. Pani Prezes

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Pekao wreszcie ma prezesa - Jana Krzysztofa Bieleckiego na stanowisku zmieni Alicja Kornasiewicz

Pekao SA wreszcie będzie miało prezesa. W lutym funkcję tę obejmie Alicja Kornasiewicz. Tym samym skończy się dwumiesięczne bezkrólewie po rezygnacji Jana Krzysztofa Bieleckiego. Do tego momentu obowiązki prezesa pełnił będzie dotychczasowy wiceprezes, Włoch Luigi Lovaglio.

"Zarząd Banku Polska Kasa Opieki SA informuje, że zgodnie z uchwałą rady nadzorczej, która wejdzie w życie w dniu 15 lutego 2010, pani Alicja Kornasiewicz została powołana na prezesa zarządu banku na bieżącą, wspólną kadencję zarządu banku" - napisała w oświadczeniu Rada Nadzorcza banku.

Szeroka wiedza pani prezes

Obecnie Kornasiewicz pełni funkcję prezesa zarządu biura maklerskiego UniCredit CAIB w Polsce. Od września 2008 r. zarządza również UniCredit CAIB AG w Austrii. Jest także odpowiedzialna za bankowość inwestycyjną Grupy UniCredit w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz pełni funkcję członka Komitetu Wykonawczego UniCredit Markets and Investment Banking.

"Kornasiewicz zajmowała liczne stanowiska o coraz większym zakresie odpowiedzialności, wykorzystując szeroką wiedzę z dziedziny finansów, księgowości, ekonomii i biznesu, a także doskonałe umiejętności negocjacyjne w sektorach prywatnym i publicznym" - chwalą nową prezes w komunikacie przedstawiciele RN.

W banku Pekao już była

Kornasiewicz jest ponadto biegłym rewidentem oraz członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. W okresie 1993-1997 pracowała w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, początkowo w Londynie jako Senior Banker, a następnie w Warszawie jako Dyrektor Przedstawicielstwa Banku na Polskę. W latach 1997-2000 zajmowała stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 1998-1999 była przewodniczącą rady nadzorczej Banku Pekao S.A. Od listopada 2001 r. do czerwca 2008 r. była przewodniczącą rady nadzorczej Banku BPH S.A.

Kornasiewicz jest absolwentką studiów magisterskich z dziedziny finansów Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoły Głównej Handlowej). Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych nadany przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Jest autorką licznych publikacji i artykułów w prasie krajowej i zagranicznej, jak również wystąpień i referatów z zakresu bankowości inwestycyjnej oraz rynku kapitałowego.

Bielecki odszedł w poniedziałek

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, członkowie rady nadzorczej Pekao SA mogli zgłaszać swoich kandydatów do końca 2009 roku. Prasa pisała ostatnio, że największe szanse na posadę prezesa banku ma właśnie Kornasiewicz oraz Luigi Lovaglio.

Pekao S.A. informowało pod koniec listopada 2008 roku, że Jan Krzysztof Bielecki, dotychczasowy prezes banku, zrezygnuje z zajmowanego stanowiska. Funkcję przestał pełnić 11 stycznia 2010 roku. Bielecki był prezesem Banku Pekao SA od 1 października 2003 roku.

Źródło: TVN CNBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24