Nowy budżet "realnie" mniejszy o 38,2 mld euro

Najnowsze


Uzgodniony przez przywódców UE budżet 2014-2020 po raz pierwszy będzie realnie mniejszy od poprzedniego - o 38,2 mld euro. Największe cięcia dotknęły politykę rolną (11,3 proc.), a w tzw. środkach pozabudżetowych - fundusz dla masowo zwalnianych (70,6 proc.).

Jak wynika z danych Rady Europejskiej, największa cięcia względem budżetu UE na lata 2007-2013 w ujęciu realnym (w cenach z 2011 r.) dotkną politykę rolną (spadek o 11,3 proc.), z czego środki na dopłaty bezpośrednie i tzw. środki rynkowe spadną aż o 17,5 proc.

Polityka rolna

Piątkowe porozumienie przewiduje na politykę rolną blisko 373,2 mld euro, podczas gdy w cenach z 2011 r. środki w obecnym budżecie na ten cel to blisko 420,7 mld euro, co oznacza spadek o 47,5 mld euro.

Fundusze na dopłaty bezpośrednie i tzw. środki rynkowe spadną aż o 58,8 mld euro: z ok. 336,7 mld euro na lata 2007-2013 do ok. 277,8 mld euro w budżecie na lata 2014-2020.

Polityka spójności

Spadek w ujęciu realnym odnotowała też polityka spójności; przewidziane na nią wydatki w latach 2007-2013 wyniosły 354,8 mld euro, a na lata 2014-2020 porozumienie przywódców przewiduje 325,1 mld euro, czyli o 29,7 mld euro mniej (8,4 proc.).

Środki pozabudżetowe

W środkach pozabudżetowych aż o 70,6 proc. spadną realnie wydatki na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, czyli fundusz, z którego wspierani są masowo zwalniani pracownicy m.in. w sektorze motoryzacyjnym. Przywódcy przewidzieli w nim 2,5 mld euro na lata 2014-2020, podczas gdy w latach 2007-2013 było to ponad 3,5 mld euro.

Aż o 51 proc. spadną też wydatki na Europejski Fundusz Solidarności, z którego wspierane są kraje dotknięte klęskami żywiołowymi: z 7,1 mld euro do 3,6 mld euro.

Konkurencyjność i wzrost

Choć obcięte względem listopadowej propozycji budżetu, aż o 37,3 proc. realnie względem lat 2007-2013 wzrosły środki na konkurencyjność i wzrost. Do tego obszaru zaliczają się m.in. wydatki na inwestycje w innowacje (nowy program "Horyzont 2020") i na edukację (m.in. program wymian studenckich Erasmus). Te dwa programy były priorytetami przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya. Na konkurencyjność i wzrost uzgodniona w piątek propozycja budżetu na lata 2014-2020 przewiduje 125,6 mld euro, podczas gdy w latach 2007-2013 było to niecałe 91,5 mld euro. Piątkowy kompromis przywódców UE przewiduje, że w ciągu siedmiu lat zobowiązania Unii sięgną 960 mld euro, a rzeczywiste płatności - ponad 908 mld euro.

Autor: //gak / Źródło: PAP