Nowelizacja budżetu do 7 lipca

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Do 7 lipca rząd ma przyjąć projekt nowelizacji budżetu na 2009 r.

Najpóźniej 7 lipca rząd przyjmie i wyśle do Sejmu projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r. - wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów harmonogramu prac nad nowelizacją.

Zgodnie z harmonogramem, 2 czerwca resort finansów opublikuje tzw. operatywne sprawozdanie z wykonania budżetu do 30 kwietnia 2009 r. Jak tłumaczy ministerstwo, dane te pozwolą na bardziej szczegółową ocenę tendencji w zakresie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków budżetowych.

Pracowity czerwiec

15 czerwca GUS ma opublikować dane na temat inflacji za maj 2009 r., co z kolei pozwoli zweryfikować prognozę inflacji na ten rok. Również 15 czerwca będą opublikowane szacunkowe dane z wykonania budżetu za maj 2009 r. "Uwzględnienie tych informacji pozwoli trafniej zdiagnozować i przygotować prognozę pod nowelizację budżetu państwa" - informuje resort finansów.

Natomiast 19 czerwca pojawią się dane GUS o dynamice produkcji sprzedanej i przemysłu budowlano-montażowej (za maj 2009 r.). Informacje te pozwolą określić tendencje dla wzrostu gospodarczego w 2009 r.

Następnie - do 22 czerwca resort powinien dysponować informacją dotyczącą rozliczeń PIT za 2008 r., co pozwoli na bardziej precyzyjne oszacowanie wpływu rozliczeń PIT na dochody budżetu w 2009 r.

Do tego czasu MF powinno też przygotować "Informację o sytuacji makroekonomicznej i stanie budżetu państwa w 2009 r.". Na podstawie tych informacji zostanie dokonana diagnoza stanu gospodarki i budżetu państwa wraz z projekcją do końca 2009 r. Do 23 czerwca informacja ta ma zostać przyjęta przez rząd.

Ważne dane - stopy i inflacja

Do 6 lipca resort finansów będzie pracować nad projektem nowelizacji. Nie bez wpływu na jej kształt może mieć decyzja Rady Polityki Pieniężnej o stopach procentowych (24 czerwca) i publikacja przez Narodowy Bank Polski raportu o inflacji.

Do 7 lipca Rada Ministrów ma przyjąć projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r. i przesłać go do Sejmu.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24