Najnowsze

Sejmowa komisja przeciw dodatkowym 6,3 miliarda złotych na ochronę zdrowia

Najnowsze

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP
TVN24Dodatek covidowy dla niemedycznych pracowników

Sejmowa komisja finansów opowiedziała się przeciw senackiej poprawce zwiększającej wydatki na służbę zdrowia o 6,3 miliarda złotych w nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok. Posiedzenie komisji poświęcone było między innymi ustawie budżetowej i okołobudżetowej na ten rok.

Komisja Finansów Publicznych rozpatrywała uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021. Senat zaproponował do niej jedną poprawkę, zwiększającą kwotę dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia o 6,3 mld zł, kosztem wydatków majątkowych przewidzianych na obronę narodową.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Sejmowa komisja przeciw większym wydatkom na zdrowie

Senat uznał, że kryzys finansowy związany z wystąpieniem COVID-19 uzasadnia ograniczenie wydatków budżetowych w miejscu, które tak dużych wydatków nie wymaga, na rzecz wsparcia finansowego świadczeń gwarantowanych, w tym na leczenie szpitalne, opiekę psychiatryczną, leczenie uzależnień, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i rehabilitację leczniczą.

Przeciwko przyjęciu tej poprawki opowiedział się jednak rząd. Jak wyjaśniał obecny na posiedzeniu komisji sejmowej wiceminister finansów Sebastian Skuza, "w zakresie służby zdrowia rządowy projekt związany z Polskim Ładem jest kompleksowym rozwiązaniem i gwarantuje zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia".

Za przyjęciem poprawki argumentowała natomiast m.in. posłanka KO Krystyna Skowrońska, jednak nie uzyskała ona poparcia większości członków komisji.

Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok - posiedzenie komisji finansów

W nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. założono, że inflacja ma wynieść 4,3 proc., a PKB wzrośnie o 4,9 proc. Tegoroczne wydatki budżetu mają wynieść 523,37 mld zł (pierwotnie miały wynieść 486,78 mld zł), a dochody 482,98 mld zł (pierwotnie 404,48 mld zł). Deficyt budżetowy w roku 2021 ma wynieść 40,38 mld zł (pierwotnie miał on wynieść 82,3 mld zł).

Komisja finansów zajęła się także w środę uchwałą Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Komisja pozytywnie oceniła część z zaproponowanych przez Senat siedmiu poprawek, z których większość miała charakter legislacyjny i porządkujący. Opowiedziała się jednak przeciwko przyjęciu zmian nakazujących rządowi przygotowanie planu wydatków niewygasających – a więc takich, których poniesienie i rozliczenie ma nastąpić później niż do końca marca przyszłego roku – a także przedstawienie Sejmowi i NIK informacji o realizacji tych wydatków.

Budżet na 2021 rok - nowelizacja

Wśród najważniejszych rozwiązań, jakie wprowadza ustawa okołobudżetowa na 2021 r., jest utworzenie w jednostkach budżetowych funduszu nagród na rok bieżący czy przeznaczenie 1 mld zła na dodatkowe subwencje na jednostki badawcze w ramach sieci badawczej Łukaszewicz. W ustawie zaplanowano także dodatkowe środki w wysokości 1 mld zł dla gmin na inwestycje w wodociągi oraz dodatkowe 3 mld zł na inwestycje związane z kanalizacją. Prawie 1,25 mld zł ma zostać przeznaczone na odkupienie akcji spółki PKP PLK od PKP SA.

Na środowym posiedzeniu sejmowa komisja finansów zajęła się także wnioskiem Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian w planie finansowym Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na rok 2021, który zaopiniowała pozytywnie. We zmianach chodzi m.in. o 5 mln zł środków na wynagrodzenia i wynagrodzenia dodatkowe związane z obsługą specjalnych programów.

Pozytywną opinię komisji otrzymał także wniosek Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2021, który przewiduje przesunięcie niecałych 1,2 mld zł w ramach budżetu Funduszu z centrali do oddziałów wojewódzkich.

Autor:kris/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości