Nowe "mundurówki" znów się opóźniają

Najnowsze

TVN24Wciąż nie ma nowych warunków emerytur dla mundurowych

Wejścia w życie reformy emerytur mundurowych możemy się spodziewać dopiero od stycznia 2011 roku - zapowiada "Rzeczpospolita". W resortach obrony i gospodarki wciąż trwają pracę nad zmianami, których głównym punktem jest liczba lat służby, po których mundurowi będą mogli przejść na emeryturę, oraz podstawa wyliczania jej wysokości.

Najnowsza propozycja zespołu pracującego nad zmianami w emeryturach mówi, że minimalny okres służby, uprawniający do nabycia prawa do emerytury, wynosiłby 20 lat, czyli pięć lat więcej niż obecnie. Podstawę wymiaru świadczenia emerytalnego stanowiłoby natomiast średnie uposażenie z ostatniego roku służby, czyli 1/12 uposażenia z ostatnich 12 miesięcy służby wraz z dodatkami o charakterze stałym i nagrodą roczną.

Pierwotnie zaproponowane przez MSWiA zmiany w emeryturach mundurowych przewidywały znacznie większe wydłużenie minimalnego stażu wymaganego do nabycia emerytury – do 25 lat (z obecnych 15). Świadczenie miało być zaś obliczane na podstawie średniego uposażenia funkcjonariusza z ostatnich trzech lat. Założenia reformy przewidywały także kolejne ograniczenie w postaci możliwości przejścia na emeryturę dopiero po osiągnięciu przez funkcjonariusza 55 lat.

Spotkanie w połowie drogi

Co ważne, nowe regulacje automatycznie objęłyby wyłącznie funkcjonariuszy przychodzących do służby po 1 stycznia 2011 roku. Ci, którzy założyli mundur wcześniej, mieliby wybór, czy chcą zostać w starym systemie, czy skorzystać z wyższych świadczeń w nowym.

– Nowy system zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku, a to da nam czas na wypracowanie koncepcji reformy emerytalnej, która byłaby akceptowana przez samych funkcjonariuszy – mówi gazecie Jacek Sońta, naczelnik Wydziału Komunikacji i Promocji MSWiA.

Zmiany w emeryturach mundurowych obejmą żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Źródło: Rzeczpospolita

Źródło zdjęcia głównego: TVN24