Nowak wpuszcza "świeże powietrze". Finansiści w PKP

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24, fot. Grzegorz Koclega/PKP"Świeże powietrze w PKP"

Jakub Karnowski jako prezes, Maria Wasiak i Piotr Ciżkowicz - tak będzie wyglądał nowy, "odchudzony" zarząd PKP SA. Jego skład podał dziś po spotkaniu z Radą Nadzorczą spółki minister transportu Sławomir Nowak. - Zdecydowałem, że do PKP trzeba wpuścić świeże powietrze - powiedział.

O planowanych zmianach we władzach PKP SA media donosiły już od kilku dni. Nowak potwierdził je po dzisiejszym spotkaniu z RN spółki.

"Już po spotkaniu z Radą Nadz. PKP SA. Pełna wspólnota poglądów co do koniecznych zmian w PKP. Przedstawiłem Radzie nowy zarząd PKP SA" - napisał tuż przed godz. 12 na swoim twitterze minister. Oficjalnie skład zarządu przedstawił podczas briefingu prasowego o godz. 14.00 na warszawskim Okęciu.

- Zarządzanie PKP SA to także zarządzanie ogromnym długiem i wielkimi pieniędzmi, dlatego zdecydowałem, że do PKP trzeba wpuścić świeże powietrze. Więc do tego co już w grupie PKP jest, czyli doświadczonych kolejarzy, trzeba dołożyć znajomość rynku, umiejętność zarządzania finansami - mówił.

"Świeże powietrze"

- Dlatego zdecydowałem o przeprowadzeniu zmian osobowych. Powołałem na prezesa pana Jakuba Karnowskiego - znakomitego finansistę z wielkim doświadczeniem (CZYTAJ WIĘCEJ). Wiceprezesem będzie pani Maria Wasiak dotychczasowa prezes - jej doświadczenie kolejowe będzie dużym wsparciem. Trzecim członkiem zarządu będzie Piotr Ciżkowicz, główny ekonomista Ernst&Young - powiedział Nowak.

Oznacza to, że stanowiska w zarządzie PKP SA tracą: Paweł Pieśniewski (dyrektor finansowy), Paweł Olczyk (dyrektor nadzoru właścicielskiego) oraz Romuald Bosakowski (dyrektor zarządzania nieruchomościami).

Nowak przed nowym zarządem postawił cztery kluczowe zadania: modernizację i zakup nowego taboru do 2015 r. dla PKP Intercity; rewitalizację szlaków kolejowych; projekty zakupowe związane z wymianą rozjazdów; podnoszenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych (modernizacja 200 tys. przejazdów).

- Twardo i konsekwentnie będę z tego rozliczał nowe władze - podsumował minister.

To nie koniec?

Poinformował też, że będzie oczekiwał od nowego zarządu PKP SA oceny pracy pozostałych spółek Grupy PKP i ewentualnych rekomendacji dotyczących zmian personalnych. Dodał, że najprawdopodobniej nie ominą one władz spółki PKP PLK

Niewykluczone, że za zmianami w PKP SA pójdą zmiany w kolejnych spółkach grupy. Tak mówił w połowie marca PAP wiceminister transportu odpowiedzialny w resorcie za kolej Andrzej Massel. Nie ujawnił wówczas, o które spółki chodzi, ale powiedział, że trwa nabór kandydatów do zarządu spółki PKP PLK.

Z torów na drogi?

PKP PLK to spółka, która odpowiada za inwestycje w modernizację polskich linii kolejowych. Są one realizowane tak powoli, że w styczniu ubiegłego roku rząd zdecydował, że 1,2 mld euro z funduszy unijnych przeznaczonych na kolej będą przesunięte na inwestycje drogowe. Musi się na to zgodzić Komisja Europejska, ale do tej pory nie wydała oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

Nieoficjalnie Komisja jest temu przeciwna. Dziś zajmujące się tą sprawą źródła w KE poinformowały PAP, że Komisja dalej uważa, że "transfer środków nie wydaje się w tym momencie uzasadniony".

Na zmianę stanowiska KE nie wpłynął przygotowany przez niezależnych ekspertów raport, którego celem - jak informuje KE - była ocena zgodności absorpcyjnych Polski w projektach kolejowych. Zdaniem urzędników KE, ten raport nie daje argumentów Komisji, by zmieniła swoje stanowisko. Urzędnicy KE tłumaczą, że przynajmniej 63 projekty kolejowe o wartości 7,8 mld euro (w tym współfinansowanie unijne to 4,4 mld euro) powinny być wdrożone do 2015 r. Dlatego KE uważa, że raport potwierdza, iż realizacja planu inwestycyjnego kolei jest wciąż możliwa.

Jakub Karnowski Jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończył warszawską SGH oraz MBA University of Minnesota (USA). Posiada również tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) nadany przez amerykański CFA Institute, potwierdzający kwalifikacje w zakresie doradztwa inwestycyjnego. Obecnie jest adiunktem w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. W latach 1997-2000 był szefem gabinetu politycznego oraz doradcą ministra finansów. Był współtwórcą ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich. W 2002 r. wygrał otwarty konkurs na dyrektora Departamentu Zagranicznego NBP, gdzie pracował do 2003 roku. Wcześniej jako Doradca Prezesa NBP był odpowiedzialny za sprawy związane z euro. W latach 2003-2008 pracował w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie na stanowisku zastępcy dyrektora wykonawczego. Od 2008 r. był prezesem zarządu PKO TFI. karnowski


Maria Wasiak Jest związana z Grupą PKP od 2000 r. W latach 2001-2002 była prezesem zarządu spółki PKP Przewozy Regionalne, wcześniej pracowała w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2010 r. była prezesem PKP SA. Wasiak


Piotr Ciżkowicz Jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończył warszawską Szkołę Głównę Handlową. Jego promotrem był Leszek Balcerowicz. Jest adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zajmuje się problematyką determinant wzrostu gospodarczego, polityką pieniężną, finansami publicznymi i zastosowaniem narzędzi ekonometrycznych w badaniach ekonomicznych. W latach 2002 roku związany z Narodowym Bankiem Polskim. W latach 2004-2008 kierował Wydziałem Międzynarodowych Studiów Porównawczych w NBP. W latach 2007-2009 był wiceprezesem Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W roku 2006 był ekspertem zespołu ds. reformy systemu ochrony zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Od 2008 roku związany był z Ernst&Young, gdzie kierował zespołem doradztwa ekonomicznego realizującym wiele projektów badawczych zarówno dla sektora prywatnego, jak i administracji centralnej i samorządowej. Był też dyrektorem programu badawczego "Sprawne Państwo" fundowanego przez tę firmę. Ciżkowicz

Źródło: Rynek Kolejowy, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24, fot. Grzegorz Koclega/PKP