NIK prześwietli Pocztę Polską

Najnowsze

media.poczta-polska.plNIK sprawdzi jakość usług Poczty Polskiej

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę dostępności usług pocztowych. Izba sprawdzi jak Poczta Polska wykonuje zadania operatora wyznaczonego do świadczenia powszechnych usług pocztowych.

Przesyłki listowe i paczki pocztowe powinny być dostarczane co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu. NIK sprawdzi czy placówki pocztowe wywiązują się z tego obowiązku. Kontrolerzy Izby w szczególny sposób przyjrzą się doręczaniu listów poleconych i paczek.

Awiza zamiast paczek

Poprzednia kontrola NIK (w 2011 roku) wykazała, że dostęp do usług świadczonych przez Pocztę Polską S.A. pozostawał ograniczony. Jedynie 20 urzędów pocztowych w kraju prowadziło działalność przez całą dobę. W większości przypadków placówki pocztowe były czynne w miastach od godz. 8.00 do 18.00, a na obszarach wiejskich jeszcze krócej, bo od godz. 8.00 do 15.00.

Jednym z głównych problemów Poczty Polskiej był fakt, że listonosze zbyt często, zamiast dostarczać paczki i listy polecone, pozostawiali w skrzynkach awiza. Taka praktyka przerzucania ciężaru odbioru przesyłek na klientów i pracowników placówek pocztowych, powodowała wydłużenie kolejek i czasu obsługi. NIK sprawdzi, czy w tym zakresie nastąpiła poprawa usług.

Opinie klientów

Dostępność usług pocztowych jest jednym z wyznaczników warunków życia obywateli, dlatego też NIK postanowiła w ramach tej kontroli poznać opinie konsumentów na temat jakości usług świadczonych przez Pocztę.

W tym celu Izba opracowała internetową ankietę, która pozwolić na uzyskanie informacji, czy usługi pocztowe świadczone przez tę spółkę spełniają oczekiwania klientów oraz czy w ostatnich trzech latach nastąpiła poprawa obsługi. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Opinie klientów Poczty Polskiej będą pomocne przy formułowaniu zaleceń pokontrolnych NIK.

Autor: msz//bgr / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: media.poczta-polska.pl