NIK: Nie ma jak policzyć naszego Skarbu. MSP się broni

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24NIK zagłębiła się w tajemnice resortu skarbu

System informatyczny resortu skarbu jest niesprawny i nie potrafi policzyć wartości majątku Skarbu Państwa, urzędnicy liczą ją "na piechotę" - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Na system wydano ponad 7 milionów złotych. - Wszelkie dane przetwarzane w MSP są wiarygodne, a system informatyczny działa i jest na bieżąco aktualizowany - broni się resort.

Ministerstwo Skarbu Państwa nie wykorzystuje w pełni możliwości Zintegrowanego Systemu Informatycznego, dlatego raport o stanie mienia SP tworzony jest poza nim, a dane wprowadzane są ręcznie, co stawia pod znakiem zapytania jego wiarygodność - wytyka NIK.

Dane się kasują przypadkowo

Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie krytykuje też resort skarbu za brak inicjatywy w zakresie informatyzacji. "Ta bierność przejawia się zarówno na poziomie wykorzystania ZSI, jak i dbałości o usuwanie usterek. Np. do zakończenia kontroli służby informatyczne nie usunęły wady, która prowadziła do przypadkowego kasowania danych" - podała NIK.

Izba wylicza, że informatyzacja kosztowała MSP od 2004 r. do lipca 2010 r. ponad 11,1 mln zł, z tego 7,1 mln zł przeznaczono na ZSI, który mimo to nie jest wiarygodnym źródłem informacji o ilości i wartości mienia Skarbu Państwa, a tym samym nie można za jego pomocą realizować głównego ustawowego zadania, czyli ewidencjonowania mienia SP.

Liczą "na piechotę"

Jak pisze NIK, powodem jest wada modułu "Zbiorcza ewidencja mienia SP", która nie pozwala na wyodrębnienie składników mienia ewidencjonowanego na szczególnych zasadach. "Chodzi tu np. o dobra kultury, zasoby archiwalne czy wodne, drogi, kopaliny, lasy, ale też zobowiązania Skarbu Państwa czy obciążenia publicznoprawne. W efekcie urzędnicy ewidencjonują mienie poza tym systemem, wykorzystując proste narzędzia: arkusze Excel i bazy danych Access. Dane wprowadzają ręcznie, na podstawie informacji przesyłanych przez samych zainteresowanych" - relacjonuje Izba.

"Cała ta procedura ze swej istoty nie zapewnia wiarygodności danych. Możliwość bieżącego ingerowania w obliczenia i grupowania generuje ryzyko popełnienia błędu lub zamierzonych fałszerstw" - podkreśla NIK.

Mylił się system, mylą się urzędnicy

Kontrolerzy wykryli ten błąd systemowy ZSI już na etapie wprowadzania danych - zniekształcał lub zafałszowywał informacje przesyłane przez spółki nadzorowane przez MSP. "Sytuację pogarszają błędy popełniane przez pracowników, którzy ręcznie przenoszą dane z dokumentów papierowych lub elektronicznych. W rezultacie informacje o spółkach trzeba i tak sprawdzać w dokumentach źródłowych - papierowych lub elektronicznych" - zaznacza NIK.

Jak podano w raporcie, pracownicy resortu nie wykorzystują możliwości ZSI przygotowując dla ministra wykazy ("wykaz egzekucji", "wykaz upadłości" czy "informacja o nadzorowanych podmiotach") - wypełniają tabele w Excelu, ręcznie przepisując dane z systemu, zamiast posługiwać się specjalnie stworzonym generatorem raportów Oracle Discoverer. "Przygotowywane w ten sposób wykazy nie gwarantują ministrowi rzetelnej wiedzy, nie wspominając o marnotrawstwie czasu pracowników" - wytyka NIK.

Jest postęp: było na papierze, jest w Excelu

Izba ma też zastrzeżenia do "Ewidencji wniosków o zbycie nieruchomości Skarbu Państwa". "W 2008 roku kontrolerzy mieli możliwość obserwować go w postaci papierowej. W 2010 roku zobaczyli postęp w postaci arkusza Excel, do którego dane wpisywano ręcznie. W dalszym ciągu jednak nie posługiwano się odpowiednim modułem ZSI" - twierdzi.

Jak podkreśla NIK, resort skarbu nie przeanalizował też kosztów i korzyści przy wdrażaniu Systemu Informatycznych Rejestrów w 2008 roku, który służy do ewidencjonowania osób uprawnionych do otrzymania rekompensat za mienie tzw. zabużańskie. "Resort przeznaczył na to 1 mln zł i tłumaczył, że był to projekt społecznie pożyteczny. NIK zaleca przeprowadzanie oceny opłacalności takich projektów" - napisano w raporcie.

MSP odpiera zarzuty

Rzecznik ministerstwa skarbu Maciej Wewiór odpiera zarzuty i podkreśla, że NIK we fragmencie raportu "Podsumowanie wyników kontroli" - pozytywnie oceniła funkcjonowanie systemów informatycznych w MSP.

"Zastrzeżenia, których nie podzielamy dotyczyły, jedynie funkcjonowania jednego z systemów - systemu ZSI. Wszelkie dane przetwarzane w MSP są wiarygodne, system działa i jest na bieżąco aktualizowany, a wykorzystywanie oprogramowania typu Excel ma jedynie charakter pomocniczy, podobnie jak w większości prac biurowych" - napisał Wewiór.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24