NIK i IPN jednak nie dostaną po kieszeni

Najnowsze

Aktualizacja:

Zmniejszenie cięć w wydatkach na Najwyższą Izbę Kontroli oraz Instytut Pamięci Narodowej zakładają poprawki do projektu budżetu na 2008 rok, pozytywnie zaopiniowane w środę przez sejmową komisję finansów. Przepadły natomiast poprawki proponowane przez opozycję.

Posłowie zgłosili w drugim czytaniu projektu budżetu ponad 100 poprawek. Sejm będzie je głosował, podobnie jak cały budżet, już w czwartek.

Komisja poparła wniosek PO, zgodnie z którym cięcia w budżetach NIK i IPN mają być zmniejszone po 15 mln zł. W zamian Platforma zaproponowała zmniejszenie o 30 mln zł dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zbigniew Chlebowski z PO wyjaśniał, że komisja finansów, szukając poprzednio oszczędności budżetowych, zaakceptowała zbyt duże ograniczenie wydatków tych instytucji. PiS alarmował wówczas, że utrudni to ich działanie. Chodzi o zaakceptowane przez komisję poprawki, zakładające "zabranie" Instytutowi 41,5 mln zł (z zakładanych w projekcie 235 mln zł), a Izbie 33 mln zł (z 252 mln zł).

Na wniosek PO komisja chce też przeznaczyć dodatkowe 47 mln zł na Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, przesuwając te środki z dotacji na świadczenia rodzinne. FIO to rządowy program, którego celem jest wspieranie organizacji pozarządowych.

Posłowie komisji poparli też w środę poprawkę PSL dotyczącą przeznaczenia 100 mln zł na program zwalczania choroby Aujeszkyego. Stanisław Kalemba (PSL) wyjaśniał, że choroba powoduje duże straty ekonomiczne w hodowli trzody chlewnej, ponieważ uniemożliwia eksport żywych świń do krajów UE. Środki te mają być przesunięte z planowanych wydatków na Wspólną Politykę Rolną.

Program zwalczania choroby Aujeszkyego ma ruszyć w 2008 roku, dotychczas nie było na to środków. Projekt budżetu przewiduje 229 mln zł w budżetowej rezerwie celowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Jednak według posłów PSL, środki na walkę z chorobą Aujeszkyego powinny być wyraźnie wyodrębnione.

Nie będzie dodatkowych pieniędzy na szkolnictwo wyższe Komisja negatywnie zaopiniowała natomiast poprawki PiS, z których największa zakładała zwiększenie o 250 mln zł wydatków na szkolnictwo wyższe. By to sfinansować, posłowie PiS chcieli zwiększyć prognozowane wpływy, jakie ma przynieść budżetowi podatek VAT. Poparcia nie uzyskała też inna propozycja PiS, by przyznać dodatkowe 200 mln zł dla funduszu alimentacyjnego, przesuwając te środki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie poparto też wniosku PiS o przyznanie 100 mln zł na dopłaty do programu pomocy rodzinom w nabywaniu własnego mieszkania poprzez zwiększenie prognoz wpływów podatkowych.

Posłowie PiS zgłosili też do projektu budżetu szereg tzw. poprawek regionalnych, zakładających dofinansowanie np. budowy basenu w Starachowicach (18 mln zł), budowy obwodnicy Radomia (10 mln zł), obwodnicy Grajewa (10 mln zł), wykup ziemi pod budowę lotniska w Lublinie (36,6 mln zł) oraz dodatkowe 5 mln zł dla uniwersytetu w Olsztynie. Żadna z poprawek nie uzyskała poparcia komisji.

Komisja finansów negatywnie zaopiniowała też poprawki LiD, zakładające m.in. dodatkowe ok. 2 mld zł na podwyżki dla nauczycieli. LiD chciał sfinansować podwyżki, przyjmując wyższe wpływy z podatków w projekcie budżetu. Kilka dni wcześniej komisja pozytywnie zaopiniowała poprawkę PO zakładającą przyznanie 1,85 mld zł na podwyżki dla nauczycieli.

Komisja nie przychyliła się też do innej poprawki LiD, zakładającej przyznanie 55 mln zł na wypoczynek letni dzieci z terenów wiejskich, w tym dzieci byłych pracowników PGR. LiD chciał sfinansować to zadanie, zabierając środki na budowę muzeum w kompleksie Świątyni Opatrzności Bożej. Posłowie Lewicy zaproponowali likwidację rezerwy budżetowej, w której zapisano 30 mln zł na ten cel. Dodatkowo chcieli o 25 mln zł zmniejszyć dotacje dla uczelni katolickich w Warszawie i Lublinie.

Źródło: PAP, tvn24.pl