Niezbędnik Polaka: pralka i komórka

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huPralka i komórka w niemal każdym polskim domu

Pralka automatyczna i telefon komórkowy to najbardziej powszechne dobra w gospodarstwach domowych Polaków. Ma je odpowiednio: 92 proc. i 86 proc. badanych - wynika z opublikowanego we wtorek sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Według badania, tylko 8 proc. Polaków nie ma w swoich domach pralki automatycznej. Najczęściej nie posiadają jej osoby najgorzej wykształcone, powyżej 64 roku życia, o najniższych dochodach, a także mieszkańcy wsi, bezrobotni, emeryci, renciści i rolnicy.

Kolejnym urządzeniem najczęściej użytkowanym przez Polaków jest telefon komórkowy. Nie ma go 14 proc. badanych. Chodzi głównie o respondentów z wykształceniem podstawowym oraz mających niskie dochody. Telefonem komórkowym posługują się prawie wszyscy badani do 54 roku życia, a tylko połowa osób mających 65 lat i więcej. Częściej mają go również mieszkańcy miast powyżej 20 tys. ludności, osoby z wyższym i średnim wykształceniem oraz dobrze sytuowani.

2/3 ma auto

66 proc. badanych twierdzi, iż ich gospodarstwo domowe dysponuje co najmniej jednym samochodem osobowym. Nieco częściej są to mężczyźni niż kobiet. Zmotoryzowane są głównie osoby dobrze oceniające własne warunki materialne, w wieku od 25 do 44 lata, a także z wyższym wykształceniem. Samochód mają prawie wszyscy, którzy pracują na własny rachunek oraz kadra kierownicza, specjaliści i rolnicy. Bezrobotni i renciści najczęściej deklarują, że chcieliby mieć samochód, ale ich na to nie stać. Z kolei co najmniej dwa auta ma w swoim gospodarstwie domowym 19 proc. Polaków. Są to najczęściej osoby lepiej wykształcone i sytuowane, zajmujące wyższe stanowiska.

Autorzy sondażu podkreślają, że posiadanie obecnie komputera stacjonarnego jest raczej wyrazem nowoczesności niż zamożności. Z badania wynika, że komputer stacjonarny ma 53 proc. Polaków, a przenośny - 35 proc. Właścicielami komputerów są częściej mieszkańcy miast. Dostęp do internetu ma z kolei 63 proc. Polaków. Jest on powszechny wśród osób w wieku od 18 do 24 roku życia, wśród uczniów, studentów, kadry kierowniczej i specjalistów. Najrzadziej łącze internetowe mają emeryci, renciści oraz rolnicy.

Cyfrówki, LCD, zmywarki

Posiadanie cyfrowego aparatu fotograficznego deklaruje 52 proc. Właścicielami cyfrówek są częściej osoby młode i w średnim wieku, wykształcone, dobrze oceniające swoją sytuację materialną.

Telewizor plazmowy lub LCD ma 42 proc. Polaków, zmywarkę - 18 proc., a działkę rekreacyjną z domkiem letniskowym - 12 proc.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 3-9 marca 2011 r. na reprezentatywnej próbie 950 dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu