Nieoczekiwana strata Banku Millenium

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Bank Millenium podwyższa kapitał zakładowy

Wbrew oczekiwaniom analityków, którzy spodziewali się 11 mln zł zysku, w trzecim kwartale Bank Millennium poniósł stratę w wysokości 87 mln zł netto. Rynek zareagował błyskawicznie - w piątkowe południe kurs banku spadał o 12 proc.

By ratować się przed stratą w trzecim kwartale bank ostro ciął koszty. W rezultacie były one niższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku aż o 36 mln zł. W wyniku przeprowadzenia zwolnień pracę straciło 761 pracowników. Oszczędności dotknęły też klientów banku - podniesiono prowizje za prowadzenie rachunków bankowych.

Bank płaci za "złe kredyty"

Jednak - jak wyjaśnia zarząd banku - na wynikach zaważyły rezerwy z tytułu złych kredytów. - We wrześniu zdecydowaliśmy się utworzyć nadzwyczajny odpis z tytułu utraty wartości w wysokości 108,4 mln zł. Dodatkowo bank dokonał dogłębnego przeglądu portfela kredytowego, w tym należności restrukturyzowanych z tytułu transakcji na walutowych instrumentach pochodnych, i stwierdził, że plany restrukturyzacyjne nie są w części przypadków realizowane - wyjaśniono w raporcie.

Jak podsumowuje portal wyborcza.biz, zły wynik banku jest konsekwencją "kredytowego rozdawnictwa". Konieczne okazało się zawiązanie rezerwy w wysokości 46 mln zł na poczet potencjalnych strat z kredytów detalicznych.

Millenium podwyższa kapitał zakładowy

Obecnie Bank Millenium planuje podwyższenie kapitału zakładowego. W przyjętej strategii na lata 2010-2012 bank zakłada podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji z prawem poboru, wartą około miliard złotych.Proponowany dzień prawa poboru to 19 stycznia 2010. Bank przewiduje, że podwyższenie kapitału zakładowego zostanie zakończone w I kwartale 2010 r.

Grupa Banku Millenium planuje że w 2012 r. zwrot z kapitału wyniesie 15 proc., natomiast współczynnik kosztów do dochodów będzie poniżej 60 proc. W swojej strategii zakłada jednocześnie, że współczynnik wypłacalności banku będzie znacznie powyżej minimalnych wymogów, które aktualnie wynoszą 8 proc. Strategia na lata 2010-2012 została oparta na założeniu poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce, przyjmując, że wzrost PKB w ciągu kolejnych 3 lat będzie w przedziale od 1,9 procent do 4,7 procent.

Źródło: wyborcza.biz, "Puls Biznesu"

Źródło zdjęcia głównego: TVN24