Najnowsze

Niemieckie media: Zaostrzenie sankcji wobec Rosji obniży wzrost gospodaczy

Najnowsze


W razie zaostrzenia sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji tegoroczny wzrost gospodarczy Niemiec zmniejszy się z przewidywanych obecnie 1,6 proc. do 0,7 proc. - ostrzegł w piątek niemiecki tygodnik "Stern", powołując się na poufny raport Komisji Europejskiej.

Przesłany niemieckim władzom dokument powstał w ramach opracowania prognoz skutków sankcji dla wszystkich 28 państw członkowskich. Według "Sterna" stosowne raporty, dotyczące poszczególnych krajów, zostały przekazane ich ambasadorom w Brukseli.

Trzy warianty

Jak zaznacza tygodnik, unijni eksperci kierowali się założeniem, że możliwe są trzy warianty dodatkowych sankcji - łagodny, pośredni i dotkliwy. Nie jest wykluczone, że ten ostatni obejmowałby nawet wstrzymanie dostaw rosyjskiej ropy i gazu oraz ograniczenie przepływów kapitałowych.

Raport wskazuje, że w efekcie sankcji w Niemczech wzrosłyby ceny energii, negatywnie oddziałując na sytuację finansową gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Państwo stanęłoby w obliczu nowego kryzysu, stymulowanego przez osłabienie wzrostu gospodarczego, likwidowanie miejsc pracy, redukcję wpływów podatkowych i zaciąganie dalszych długów - przy jednoczesnej konieczności wspierania państw wschodnioeuropejskich, które jeszcze boleśniej odczułyby skutki akcji wobec Rosji.

Niższy wzrost PKB

Jak pisze "Stern", obraz ten dotyczy efektów najsurowszego wariantu sankcji, ale nawet wariant łagodny zmniejszyłby tegoroczny i przyszłoroczny wzrost produktu krajowego brutto Niemiec każdorazowo o 0,1 punktu procentowego, a wariant pośredni o 0,3 punktu procentowego w 2014 roku i o 0,1 proc. w roku następnym.

Obecnie zakłada się, że w 2015 roku wzrost gospodarczy wyniesie 2,0 proc. Najsurowszy wariant sankcji zredukowałby go o 0,3 punktu procentowego.

Autor: ToL/Klim/ / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości