Niemcy w wirze pracy

Najnowsze

Aktualizacja:

Stopa bezrobocia w Niemczech w styczniu 2011 roku, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 7,4 proc. wobec 7,5 proc. w grudniu 2010 roku - poinformował Federalny Urząd Pracy. Jest to najniższa wartość tego wskaźnika od 18 lat.

Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia nie zmieni się. Tymczasem w styczniu liczba osób poszukujących pracy spadła o 13 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych. Analitycy spodziewali się jej spadku, ale o 10 tys. osób, po wzroście w grudniu o jeden tys.

W sumie liczba osób bezrobotnych wyniosła w styczniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 3,135 mln - najmniej od listopada 1992 roku. Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 3,347 mln wobec 3,016 mln poprzednio - podał urząd pracy. Stopa bezrobocia wyniosła tu 7,9 proc. wobec 7,2 proc. w grudniu.

Źródło: PAP, lex.pl