Niemal połowa obrotów GPW to inwestorzy zagraniczni

Najnowsze

PAP | Rafał GuzGPW poinformowała, że wśród brokerów zagranicznych w drugiej połowie 2013 roku dominowały firmy z Wielkiej Brytanii

Inwestorzy zagraniczni w 2013 roku wygenerowali 47 proc. całości obrotów na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych, co oznacza spadek o 1 pkt proc. wobec 2012 roku.

GPW poinformowała w piątek, że wśród brokerów zagranicznych w drugiej połowie 2013 roku dominowały firmy z Wielkiej Brytanii (57 proc.), a na drugiej pozycji znalazły się instytucje z Francji (16 proc.).

Więcej też indywidualnych

Udział w obrotach na rynku akcji krajowych inwestorów instytucjonalnych w 2013 roku wzrósł rok do roku o 4 pkt proc. - do 38 proc. Wśród nich dominowały TFI, których udział w obrotach w tej grupie w drugiej połowie roku wyniósł 34 proc. Na drugim miejscu w tej grupie uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów z udziałem na poziomie 30 proc., a na trzecim fundusze emerytalne z udziałem na poziomie 19 proc. Aktywność inwestorów indywidualnych w całym 2013 roku stanowiła 15 proc. całości obrotów. Giełda podała, że w drugim półroczu 2013 roku został zatrzymany kilkuletni trend spadkowy udziału inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym - ich udział w rynku wzrósł w tym okresie z 14 proc. do 16 proc. Na rynku NewConnect nadal dominującą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w całym 2013 roku odpowiadali za 69 proc. obrotów. Również na rynku derywatów w 2013 r. wiodącą rolę odgrywali krajowi inwestorzy indywidualni. Na rynku kontraktów terminowych ich udział w obrotach kształtował się na poziomie 50 proc., natomiast na rynku opcji na poziomie 37 proc.

Autor: mn/klim/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP | Rafał Guz