"Nie ma miejsca na poślizg"

Najnowsze

Aktualizacja:

Według najnowszej prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Grecja w 2013 roku wyjdzie z recesji. Fundusz i agencje ratingowe ostrzegają jednak, że greckie obligacje - mimo redukcji długu - podatne są na ryzyko niewypłacalności.

MFW ocenił, że PKB Grecji spadnie w 2012 roku o 4,8 proc. Rok wcześniej spadek ten wyniósł 6,9 procenta.

"Nie ma miejsca na poślizg"

Najnowsza prognoza znacznie gorzej rokuje dla Grecji niż grudniowy raport MFW, który był bardziej optymistyczny i zakładał, że PKB spadnie tylko o 3 proc., a w 2013 roku wzrośnie o 0,3 proc.

Szefowa MFW, Christine Lagarde, ostrzega jednak, że ryzyko niepowodzenia planów oszczędnościowych i programu reform Aten "pozostaje wyjątkowo wysokie i nie ma w nich miejsca na poślizg".

Wcześniej w czwartek MFW zatwierdził 28 mld euro pomocy dla Grecji. Tyle wyniesie wkład Funduszu w drugi pakiet pomocowy dla Grecji - 1,65 mld euro z tej sumy zostanie wypłacone od razu.

Agencja ratingowa Standard and Poor's utrzymała Grecji notę CCC, nadal wysoko oceniając ryzyko niewypłacalności rządu w Atenach. Agencja ostrzega, że szanse na uzyskanie politycznego porozumienia na rzecz dalszych reform wydają się maleć.

Władze dostosowują strategię

Nowe prognozy dla Aten zostały opublikowane przez MFW już po zatwierdzeniu pakietu pomocowego. Komentując sytuację w Grecji, Fundusz podaje, że nowe ustalenia między rządem w Atenach a prywatnymi inwestorami mają na celu "przywrócenie (gospodarce Grecji) konkurencyjności i wzrostu" oraz odbudowanie wiarygodności finansów publicznych i ustabilizowanie sytuacji finansowej kraju.

"Władze dostosowały swoją strategię (...), by położyć większy nacisk na przyspieszenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" - głosi komunikat MFW.

Kraje strefy euro za pomocą funduszu ratunkowego przekażą pogrążonym w kryzysie Atenom 39,4 mld euro, które będą wypłacone w kilku transzach. Po ogłoszeniu tych planów (w zeszły piątek) agencja ratingowa Fitch obniżyła notę Grecji z C do kategorii "ograniczonej niewypłacalności". Dwie pozostałe duże agencje - Moody's i Standard and Poor's - obniżyły już wcześniej tę ocenę do poziomu niewypłacalności.

Źródło: PAP