Nie ma chętnych na Łapy

Najnowsze

TVN24Brak chętnych na nieruchomości upadłych ZNTK Łapy

Kłopotów upadłych Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach ciąg dalszy. Syndykowi masy upadłościowej spółki nie udało się rozstrzygnąć przetargu na jakąkolwiek należącą do niej nieruchomość. Do przetargu na część produkcyjną zakładu, jego ośrodek wypoczynkowy i działki w Łapach nie przystąpił żaden oferent - przyznała syndyk Alina Sobolewska.

Tymczasem - jak poinformowała syndyk - ruchomościami ZNTK Łapy S.A. wciąż interesują się oferenci i te przetargi będą rozstrzygane.

Zaznaczyła jednak, że chodzi o sprzedaż tego majątku ruchomego, który nie ma ścisłego związku z częścią produkcyjną, by - jak to określiła - "nie robić spustoszenia".

Liczyli na sprzedaż ośrodka i działek

Syndyk pytana, czy jest zaskoczona tym, że do przetargu na nieruchomości nikt nie stanął, stwierdziła, że co prawda liczyła się z tym, że częścią produkcyjną nikt nie będzie zainteresowany, ale miała nadzieję na jakiś sygnał rynku dotyczący ośrodka wypoczynkowego w Sianożętach i działek w Łapach.

Przypomniała, że upadłość ma charakter likwidacyjny, co oznacza, że jej zadaniem jest "likwidacja" majątku, czyli jego sprzedaż. Dodała, że teraz decyzję np. co do terminu kolejnego przetargu musi podjąć rada wierzycieli ZNTK.

Chcą zmiany rodzaju upadłości

O zmianę rodzaju upadłości, z likwidacyjnej na układową, zabiega nowy zarząd ZNTK w Łapach. Chce mieć szansę na ratowanie zakładu i wznowienie produkcji. Jednak w ubiegłym tygodniu sąd w Białymstoku oddalił wniosek o wstrzymanie likwidacji masy upadłościowej zakładu.

Firma wnioskowała o to, bo przygotowywany jest wniosek o zmianę rodzaju upadłości, a - jak mówiła wówczas prezes spółki Agnieszka Ciok - jest to rozległy materiał i bardzo wiele dokumentów do przygotowania.

Będą budować Arabom cysterny

Z początkiem stycznia spółka z Łap poinformowała w oficjalnych komunikatach opublikowanych w związku z notowaniem jej na Giełdzie Papierów Wartościowych, że zawarła z kontrahentem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich trzyletni kontrakt na budowę cystern i tank-kontenerów. Jest to umowa warunkowa, która wejdzie w życie, jeśli zmieni się status prawny ZNTK - czyli jeśli sąd wyda zgodę na zmianę rodzaju upadłości. Ze względu na ważny interes firmy, wartości kontraktu ani nazwy kontrahenta nie podano.

Pod koniec lipca 2009 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłosił upadłość likwidacyjną ZNTK w Łapach. Powodem trudnej sytuacji finansowej spółki był brak zamówień na naprawy wagonów od dotychczasowego głównego zleceniodawcy spółki - PKP Cargo. Pod koniec września syndyk ZNTK w Łapach przelał na konta ok. 750 byłych pracowników upadłej spółki należne im pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - w sumie to ponad 5 mln zł brutto zaległych wypłat, wraz z różnymi ich obciążeniami.

Wartość całego majątku upadłych ZNTK Łapy S.A. została oszacowana na 58 mln zł, z czego główny zakład z halami i maszynami - na ok. 45 mln zł.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24