Nie będzie szerokich torów do Wiednia?

Najnowsze

TVN24Tor do Wiednia ma skrócić czas przewozu ładunku

Rosyjska internetowa gazeta gospodarcza "Marker" poinformowała o możliwej rezygnacji Słowacji z budowy szerokotorowej linii kolejowej, które ma połączyć Europę Środkową i Zachodnią z Rosją. Gdyby do tego doszło, to linia do polskiego Sławkowa mogłaby zyskać na znaczeniu.

Słowacja może się wycofać z planów budowy szerokiego toru - według rozmiaru rosyjskiego - do Wiednia. Linia miałaby połączyć Rosję, przede wszystkim jej Kolej Transsyberyjską, z Europą Środkową i Zachodnią.

Rosyjska internetowa gazeta gospodarcza "Marker" twierdzi, że jeśli Słowacja rzeczywiście wycofa się z tego projektu, to wyzwanie mogą podjąć Polska i Węgry, które miały już zaoferować Rosyjskim Kolejom Żelaznym (RŻD) poprowadzenie magistrali przez swoje terytorium.

"Marker" podaje, że w celowość tej inwestycji powątpiewa nowy słowacki I wicepremier oraz minister transportu, poczty i telekomunikacji Jan Figel.

Tor zostanie ułożony

Cytowany przez gazetę prezes RŻD Władimir Jakunin poinformował, że decyzja inwestycyjna o budowie kolei szerokotorowej do Wiednia może zapaść przed końcem tego roku. Jakunin podkreślił, że nawet jeśli Słowacy wycofają się z tej inwestycji, szeroki tor do stolicy Austrii zostanie ułożony. Szef RŻD wyjaśnił, że ma pisemne oferty od kolejarzy z Polski i Węgier, którzy są gotowi poprowadzić magistrale przez swoje terytorium.

"Marker" przekazuje, iż strony ustaliły, że nie będą wykonywały żadnych gwałtownych ruchów do czasu otrzymania studium wykonalności projektu, przygotowywanego przez spółkę Roland Berger Strategy Consultants. Pierwsza wersja dokumentu ma być gotowa przed końcem października.

Porozumienie podpisane w 2008 r.

Wstępne porozumienie o budowie tej linii kolejowej podpisano w kwietniu 2008 roku w Wiedniu. Z kolei w maju 2009 roku w Soczi szefowie kolei państwowych czterech krajów zawarli umowę o utworzeniu spółki, która zrealizuje to przedsięwzięcie. Joint venture powstało na bazie Breitspur Planungsgesellschaft mbH, spółki powołanej przez koleje austriackie OBB. Każda ze stron wniosła do jej kapitału po 1,5 mln euro. Środki te przeznaczono na przygotowanie studium wykonalności projektu.

Planowana szerokotorowa linia kolejowa ma przebiegać przez Rosję, Ukrainę, Słowację i Austrię. Na Słowacji szerokie tory dochodzą już do Koszyc, 89 km od granicy z Ukrainą. Teraz zostałyby przedłużone do Bratysławy, a stamtąd - do Wiednia. Projekt przedsięwzięcia, które dotychczas miało poparcie rządów czterech krajów, przewiduje też budowę wielkiego centrum logistycznego nad Dunajem.

Długość nowej linii kolejowej wyniosłaby 560 km, w tym 500 km na terytorium Słowacji.

LHS konkurentem czy alternatywą?

O podobnej koncepcji z wykorzystaniem Linii Hutniczej Szerokotorowej myślano w Polsce. LHS, dawniej zwaną Linią Hutniczo-Siarkową, została zbudowana w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Po szerokim torze do Polski miała jechać ruda żelaza dla Huty Katowice, zaś do ZSRR węgiel i siarka - a wszystko bez przeładunku na granic.

LHS jest najdalej wysuniętą na zachód Europy linią szerokotorową (o rosyjskim rozstawie szyn 1520 mm). 400-kilometrowy tor biegnie od Hrubieszowa i kończy się największą w Polsce rampą towarową na stacji Sławków Południowy w Zagłębiu, 30 kilometrów od Katowic.

Od lat mówi się o możliwości stworzenie przy jego użyciu korytarza transportu lądowego Europa - Azja, pozostaje to jednak wciąż w sferze koncepcji.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24