NFZ musi oddać Unii ponad pół miliarda zł

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Od 1 maja 2004 roku Polacy mogą leczyć się w UE

Ponad 571 miliona złotych wynoszą roszczenia państw Unii Europejskiej wobec Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o zapłatę za świadczenia medyczne wykonane w innych krajach członkowskich UE, z których Polacy korzystają od 2004 roku.

Od pierwszego maja 2004 roku osoby opłacające składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ są również objęte ubezpieczeniem na całym terytorium UE. W każdym kraju Unii Polacy mogą uzyskać pomoc w stanie zagrożenia życia i nagłego zagrożenia zdrowia.

Zasadą jest, że przebywając na terenie innego państwa członkowskiego obywatel polski traktowany jest tak, jak obywatel tego państwa.

Jak leczy Unia?

Warunkiem uzyskania bezpłatnie pomocy medycznej w krajach UE w nagłej sytuacji jest posiadanie i przedstawienie lekarzowi formularza będącego potwierdzeniem ubezpieczenia. Odpowiedni formularz można otrzymać w oddziale wojewódzkim NFZ. Natomiast do leczenia planowanego konieczna jest zgoda krajowego ubezpieczyciela (w przypadku Polski - prezesa NFZ). W 2008 roku Fundusz wydał 108 takich zgód.

W Parlamencie Europejskim trwają obecnie prace dotyczące dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. Komisja Europejska chce, by w sytuacji, gdy dany rodzaj leczenia jest dostępny w krajowym systemie ubezpieczenia zdrowotnego, pacjenci z tego kraju mieli również prawo do takiego leczenia w innym państwie bez konieczności uzyskania zgody ubezpieczyciela.

Pacjenci mają płacić za leczenie, a następnie uzyskają zwrot kosztów do kwoty, jaką dany zabieg kosztowałby w ich kraju. Jednak w szczególnych przypadkach - wymagających opieki szpitalnej - zgoda może być wymagana.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24