NFZ faworyzował dużych. UOKiK nałożył karę

Najnowsze

TVN24UOKiK nałożył na NFZ karę.

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie musiał w sumie zapłacić karę w wysokości 361 tys. złotych. Prezes UOKiK uznała, że NFZ w dwóch przypadkach dyskryminował potencjalnych kontrahentów, którzy w wyniku zapisów konkursowych nie otrzymywali zleceń na wykonywanie badań rezonansem magnetycznym i tomografem komputerowym. Decyzja nie jest prawomocna, fundusz może odwołać się od nich do sądu.

Spór dotyczy zapisów dotyczących wyłaniania wykonawców badań RM i TK. Warunki konkursu, stworzone przez NFZ, faworyzowały te pracownie, które w poprzednich latach wykonały 5 tys. badań rezonansem oraz 2,5 tys. tomografii. Otrzymywały one więcej punktów od pozostałych placówek

W opinii Urzędu może to dyskryminować część podmiotów, które chcą wejść na rynek, a także tych którzy działają na rynkach z silną konkurencją i nie mają możliwości wykonania wymaganej liczby badań. Taką ilość badań wykonują głównie pracownie przyszpitalne i duże stacje diagnostyczne.

Wniosek do UOKiK trafił w 2011 roku.

Dwie kary

Pierwsza kara w wysokości 181 318 zł dotyczy ograniczania konkurencji w świadczeniu usług na zabiegi rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. UOKiK zaczął badać sprawę po zgłoszeniu się jednego z potencjalnych kontrahentów NFZ.

- Obie kary nałożone przez Urząd na NFZ dotyczą nieprawidłowości w przeprowadzaniu konkursów w tej instytucji - tłumaczy Małgorzata Krasnodęska-Tomkiel, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Druga decyzja dotyczy praktyk oddziału NFZ we Wrocławiu. Urząd przeanalizował postępowanie konkursowe na udzielanie ambulatoryjnych badań rezonansem magnetycznym.

Okazało się, że ilość punktów zdobytych w konkursie przez poszczególnych przedsiębiorców nie odpowiada podziałowi przyznanych im środków finansowych. Przykładowo podmiot, który w konkursie zdobył 42,90 pkt, otrzymał ok. 260 tys. zł, natomiast zdobywcy 36,55 punktów dostał 940 tys. zł.

Za nadużywanie pozycji dominującej na Narodowy Fundusz Zdrowia nałożona została kara finansowa w wysokości 180 059,25 zł.

Ale to już było

Nie są to pierwsze rozstrzygnięcia, w których Urząd stwierdził nadużycie pozycji rynkowej przez NFZ. Przykładowo w 2009 roku UOKiK uznał, że Fundusz ustalając kryteria oceny ofert przedsiębiorców przystępujących do konkursu na świadczenia zdrowotne, faworyzuje dotychczasowych kontrahentów. Na NFZ została nałożona kara w wysokości ponad 1,14 mln zł. Decyzja została podtrzymana przez sądy kolejnych instancji. Obecnie Urząd prowadzi trzy postępowania wyjaśniające w sprawie działań NFZ.

Autor: tryb//gry / Źródło: PAP, UOKiK

Źródło zdjęcia głównego: TVN24