Najnowsze

NBP: sytuacja banków jest stabilna, ale chce zmian w SKOK-ach

Najnowsze

tvn24NBP postuluje wprowadzenie systemu uporządkowanej likwidacji banków

Sytuacja banków pozostaje dobra i stabilna, są odporne nawet na istotne pogorszenie warunków działalności - wynika z raportu NBP. Mimo to, bank zaleca szybkie powołanie Rady ds. Ryzyka Systemowego, ściślejszą integrację sektora bankowości spółdzielczej i restrukturyzacji SKOK-ów.

W raporcie NBP o stabilności systemu finansowego podano, że nastąpiła niewielka poprawa odporności banków na wystąpienie szoków płynnościowych. Banki utrzymały wysoką zdolność do absorbowania potencjalnych strat, jakość ich portfela kredytowego nieznacznie się poprawiła, a obciążenie wyników kosztami ryzyka kredytowego nie zmieniło się istotnie. NBP podał, że wysoką odporność banków potwierdzają wyniki stress-testów. "Nawet bardzo pesymistyczne scenariusze zakładają, że potrzeby kapitałowe w skali całego sektora byłyby nieznaczne" - napisano w lipcowym raporcie.

Powołanie Rady ds. Ryzyka Systemowego

- W testach zdecydowana większość banków wykazała odporność, nawet w warunkach założonego bardzo silnego szoku płynnościowego - dodano. NBP ocenia, że do dalszego umocnienia odporności polskiego systemu finansowego przyczyniłoby się m.in. szybkie powołanie Rady ds. Ryzyka Systemowego, wprowadzenie systemu uporządkowanej likwidacji banków, a także ściślejsza integracja sektora bankowości spółdzielczej i restrukturyzacja SKOK-ów. NBP rekomenduje także zwiększenie buforów aktywów płynnych przez banki o wrażliwej pozycji płynnościowej, ostrożne podejście do rozwoju kredytowania sektora nieruchomości komercyjnych i uwzględnienie w polityce kapitałowej ryzyk związanych z portfelami kredytów mieszkaniowych.

Autor: pp/hej / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości