NBP: przemysł powinien stanowić główne źródło wzrostu zatrudnienia

Najnowsze

TVN 24Z raportu NBP o rynku pracy w I kwartale 2014 r. wynika, że udział sektora usługowego w całkowitym zatrudnieniu stanowi blisko 3/5 i systematycznie rośnie

Zwiększanie udziału usług w całkowitym zatrudnieniu stabilizuje gospodarkę, jednak wraz z przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego, to przemysł powinien stanowić główne źródło wzrostu zatrudnienia - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu NBP.

Z raportu NBP o rynku pracy w I kwartale 2014 r. wynika, że udział sektora usługowego w całkowitym zatrudnieniu stanowi blisko 3/5 i systematycznie rośnie.

- Zwiększanie udziału usług, charakteryzujących się relatywnie łagodniejszymi dostosowaniami zatrudnienia aniżeli pozostałe sektory, oddziałuje stabilizująco na całą gospodarkę. Tym niemniej to przemysł, charakteryzujący się relatywnie wysokim udziałem eksportu oraz dużych podmiotów, wraz z przyśpieszeniem tempa wzrostu gospodarczego powinien stanowić główne źródło wzrostu zatrudnienia - napisano.

Idzie ożywienie

Autorzy raportu wskazują, że kolejnym zjawiskiem typowym dla początkowej fazy ożywienia gospodarczego w I kwartale był ponowny, ale tym razem wyraźniejszy niż w ubiegłym kwartale, wzrost udziału sektora prywatnego w zatrudnieniu ogółem.

- W I kwartale 2014 r. liczba pracujących w sektorze prywatnym już drugi kwartał z rzędu rosła, tym razem w tempie 2,3 proc. r/r sa (wobec 0,7 proc. r/r sa w IV kwartale 2013 r.). W ujęciu kwartalnym liczba pracujących w sferze prywatnej zwiększyła się o 1,2 proc. kw/kw sa (wobec 0,6 proc. kw/kw sa w IV kwartale 2013 r.). Po uwzględnieniu czynników sezonowych liczba pracujących w sektorze publicznym zaczęła natomiast spadać – o 0,2 proc. r/r sa i o 0,5 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Wydaje się, że może to być łączny efekt programów "zaciskania pasa" w administracji publicznej, jak również rosnącego popytu na pracę w sektorze prywatnym - napisano.

- Różnice w zachowaniu zatrudnienia w sferze prywatnej i publicznej wynikają przede wszystkim z odmiennego charakteru reakcji obu części gospodarki na zmiany cyklu koniunkturalnego. Podczas gdy zatrudnienie w sektorze prywatnym charakteryzuje się silniejszą procyklicznością, w krótkim okresie to zmiany acyklicznego zatrudnienia w sektorze publicznym były wyraźnie silniejsze - dodano.

Autor: //gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24