Najnowsze

NBP: Polska nadal będzie zwalniać

Najnowsze

sxc.huzłotówki

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2013 r. ulegnie dalszemu obniżeniu do 1,3 proc. - wynika z opublikowanej w poniedziałek przez Narodowy Bank Polski projekcji inflacji i wzrostu PKB. Inflacja ma się trwale obniżyć do poziomu ok. 1,5 proc.

Projekcja została opracowana w Instytucie Ekonomicznym (IE) Narodowego Banku Polskiego i przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce przy założeniu stałych stóp procentowych NBP.

Kończą się pieniądze z UE. 2014 r. lepszy

W dokumencie przytoczono dane GUS, z których wynika, iż w 2012 r. dynamika wzrostu PKB obniżyła się do 2,0 proc. z 4,3 proc. w 2011 r. Spowolnienie to wynika w dużej mierze z niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych polskiej gospodarki.

"Strefa euro od IV kwartału 2011 r. ponownie znajduje się w fazie recesji, do czego przyczyniają się problemy zadłużeniowe i utrata konkurencyjności niektórych krajów strefy. Spowolnieniu za granicą towarzyszy stopniowe wygasanie wpływu pozytywnych czynników podtrzymujących do I kw. ub.roku krajowy wzrost gospodarczy na względnie wysokim poziomie" - czytamy w dokumencie.

Jak wskazano, kończą się pieniądze unijne na lata 2007-2013, więc współfinansowane z nich inwestycje też ulegają wyhamowaniu, natomiast osłabienie handlu światowego pogorszyła sytuacja w gospodarce niemieckiej, będącej głównym odbiorcą polskiego eksportu. W dokumencie napisano jednak, że w 2014 r. dynamika PKB powinna przyspieszyć.

Inflacja na stałym poziomie?

Inflacja - jak wskazano - ma się trwale obniżyć do poziomu zbliżonego do 1,5 proc. "Zmniejszenie presji inflacyjnej będzie wynikiem osłabienia krajowego wzrostu gospodarczego, które (...) wpłynie negatywnie również na rynek pracy i w konsekwencji przyczyni się do obniżenia tempa wzrostu jednostkowych kosztów pracy" - napisano w dokumencie. "W horyzoncie projekcji oczekiwany jest spadek cen ropy naftowej i surowców rolnych na rynkach światowych, do czego będzie przyczyniać się słaba koniunktura w gospodarce światowej i prognozowany wzrost podaży tych surowców" - napisano.

Z dokumentu wynika, że na spadek inflacji w 2013 roku wpłyną także obniżki cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych, jako efekt renegocjacji kontraktu pomiędzy PGNiG a Gazpromem. "W 2014 r. w kierunku niższej inflacji będzie oddziaływać również obniżenie podstawowej stawki podatku VAT do poziomu z 2010 r." - dodano.

VAT i fundusze unijne niepewne

Według autorów projekcji głównym źródłem niepewności dla prognozy inflacji i PKB jest rozwój sytuacji w strefie euro i powiązane z tym kształtowanie się kursu złotego oraz przyszła skala zmian w polityce fiskalnej. "Ze względu na oczekiwane spowolnienie gospodarcze, utrzymanie deficytu finansów publicznych na poziomie zapewniającym spełnienie krajowych i europejskich reguł fiskalnych może wymagać podjęcia dodatkowych działań dostosowawczych w horyzoncie projekcji, np. wycofanie się z, uwzględnionego w projekcji, powrotu podstawowej stawki VAT do 22 proc. w 2014 r." - wskazano. W projekcji podano, że istotnym źródłem niepewności jest także stopień absorpcji funduszy unijnych w najbliższych latach oraz tempo wykorzystania środków w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Projekcja NBP nie uwzględnia decyzji Rady Polityki Pieniężnej z ubiegłego tygodnia o obniżce stóp procentowych o 50 pb. Zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego NBP Jacek Kotłowski powiedział na konferencji, że pozytywne efekty tej obniżki powinny być widoczne pod koniec tego roku. Wyjaśnił, że obniżka stóp procentowych o 100 pb podnosi PKB o 0,4 pkt proc.

Autor: adso/tr / Źródło: PAP, TVN 24

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu

Pozostałe wiadomości