NBP: inflacja bazowa we wrześniu wyniosła 0,7 proc.

sxc.hu Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii

Inflacja bazowa we wrześniu po wyłączeniu cen energii i żywności wyniosła 0,7 proc. rdr i była o 0,2 pkt proc. wyższa niż w sierpniu - poinformował w czwartek w komunikacie Narodowy Bank Polski.

W środę Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja konsumencka (CPI) we wrześniu wyniosła -0,3 proc. licząc rok do roku, tyle samo co przed miesiącem.

Cztery wskaźniki

NBP podał, że inflacja po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła -0,5 proc., tak samo jak miesiąc wcześniej. Zgodnie z wyliczeniami banku centralnego inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych obniżyła się do 0,0 proc. z 0,1 proc. zanotowanych w sierpniu. Natomiast inflacja tzw. 15-proc. średnia obcięta (eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice) wyniosła 0,0 proc. wobec 0,1 proc. miesiąc wcześniej. NBP wyjaśnił w komunikacie, że co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. "Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka" - poinformował bank centralny.

Źródła inflacji

Według NBP pozwala to lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. "Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami" - dodano. Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on - jak wskazał NBP - ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą natomiast m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Autor: mn//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu

Pozostałe wiadomości