Nasze rachunki nadal na plusie

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24W marcu NBP zanotował nadwyżkę na rachunku bieżacym

Marzec był kolejnym miesiącem, w którym NBP odnotował dodatnie saldo polskich rozrachunków z zagranicą. Tym razem jednak wyniosła ono 75 mln euro wobec nadwyżki 915 mln euro w lutym. Jednak zaskoczyło to analityków, którzy spodziewali się ponad 400 mln euro deficytu.

Jak wyjaśnia NBP w komentarzu, na wysokość nadwyżki wpłynęły: dodatnie saldo transferów bieżących (458 mln euro) i usług (125 mln euro) oraz ujemne saldo dochodów (431 mln euro) i obrotów towarowych (77 mln euro).

W porównaniu z marcem 2008 r. saldo rachunku bieżącego zmieniło się z ujemnego na dodatnie (poprawa o 2.035 mln euro). "Wynikała ona przede wszystkim z poprawy salda obrotów towarowych i napływu transferów otrzymanych z Unii Europejskiej zarejestrowanych w transferach bieżących - napisał NBP.

Eksport, import i zagraniczne inwestycje

Eksport towarów w marcu 2009 r. oszacowano na poziomie 8.467 mln euro, a import 8.544 mln euro. W porównaniu z danymi za marzec 2008 r. wartość eksportu towarów była niższa o 1.646 mln euro, tj. o 16,3 proc., a import towarów zmniejszył się o 3.039 mln euro, tj. o 26,2 proc.

Ujemne saldo towarów wyniosło 77 mln euro, wobec 1.470 mln euro w marcu 2008 r. Dla ostatnich dwunastu miesięcy (tj. od kwietnia 2008 r. do marca 2009 r.) ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 15.079 mln euro, zaś w poprzednim okresie (kwiecień 2007 – marzec 2008) deficyt rachunku bieżącego wyniósł 16.427 mln euro.

Skumulowany eksport towarów w ostatnich dwunastu miesiącach wyniósł 113.389 mln euro, a import 127.286 mln euro. W porównaniu do poprzedniego okresu (kwiecień 2007 – marzec 2008) eksport towarów zwiększył się o 2.251 mln euro, tj. o 2,0 proc., a import o 2.904 mln euro, tj. o 2,3 proc.

Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 407 mln euro. "Złożyły się na nie: napływ netto środków, które zwiększyły kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (208 mln euro) dodatnie reinwestowane zyski (104 mln euro) oraz napływ netto środków z tytułu kredytów otrzymanych od inwestorów bezpośrednich (95 mln euro)" - podano w komunikacie.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24