Nastroje spadają jak liście. Długa ekonomiczna jesień

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
sxc.huNa jesieni spadają liście i nastroje społeczeństwa. Także te ekonomiczne

Idzie jesień, liście spadają, humor także nieco obniżony. To coroczna "jesienna depresja". Nastroje ekonomiczne Polaków także podpadają pod jesienne smutki. We wrześniu Wskaźnik Dobrobytu spadł po raz kolejny. Jesień w ekonomii jest jednak bardzo długa - wskaźnik zmniejsza się szesnasty miesiąc z rzędu.

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych opublikowało wrześniowy Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczne nastroje społeczeństwa.

Zdaniem BIEC, do spadku wskaźnika przyczyniło się przede wszystkim zdecydowanie wolniejsze tempo wzrostu płac, co przy stosunkowo wysokiej inflacji istotnie ogranicza siłę nabywczą gospodarstw domowych. Dodatkowo na ekonomiczną sytuację społeczeństwa wpływają nasilające się trudności ze znalezieniem pracy i redukcje zatrudnienia. Wskaźnik Dobrobytu jest miarą zbliżoną do popularnych indeksów nastrojów konsumenckich (consumer confidence). Nie powstaje on jednak w oparciu o badania ankietowe, jak większość tego typu indeksów, a wykorzystuje dane statystyki oficjalnej.

Pesymiści przodują

Podobne wyniki pomiaru koniunktury przedstawił Pentor. Według badania sondażowego przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 1000 osób, najmocniej obniżył się wskaźnik optymizmu gospodarstw domowych (o 3,9 pkt), natomiast wskaźnik postrzegania ekonomicznej sytuacji kraju o 1,8 punktów procentowych. Z danych instytutu wynika, że za niższe odczyty wskaźników odpowiadają jednak gorsze niż przed miesiącem oczekiwania rozwoju sytuacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. - Oceny sytuacji bieżącej są podobne jak w sierpniu. Zmieniły się natomiast oczekiwania - tłumaczy Pentor.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu