"Najgorsze jeszcze przed nami"

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESEksperci oczekują poprawy sytuacji gospodarczej pod koniec tego roku

W trzecim kwartale musimy się liczyć ze spadkiem PKB - taka jest opinia członka Rady Polityki Pieniężnej prof. Jana Czekaja. Jego zdaniem będzie to najgorszy kwartał w tym roku. Natomiast jeśli chodzi o cały 2009 rok - to prof. Czekaj ocenił w TVN CNBC Biznes, że spodziewa się dodatniego wzrostu PKB.

Według członka RPP, po najgorszym - trzecim - kwartale tego roku, sytuacja zacznie się poprawiać. Szacuje, że w całym 2009 roku wzrost gospodarczy powinien być w okolicach zera.

Natomiast bezrobocie w tym roku - jak ocenił - może wynieść około 13-13,5 proc. Jak na antenie TVN CNBC Biznes przekonywał prof. Czekaj, czwartkowe dane GUS o spadku stopy bezrobocia w maju do 10,8 proc. z 11 proc. w kwietniu nie oznaczają zmiany trendu. Główną przyczyną niewielkiego spadku bezrobocia są prace sezonowe w budownictwie.

- Zgodnie z naszymi szacunkami bezrobocie może wzrastać także i w przysżłym roku - ocenił Czekaj.

Odnosząc się do środowej obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, Jan Czekaj stwierdził, że zmniejsza się przestrzeń do kolejnych obniżek stóp. Zdaniem członka Rady Polityki Pieniężnej, jeśli RPP zdecyduje się na kolejne cięcia, to będą one nieznaczne.

Sławiński: w końcu roku ożywienie gospodarcze

Nieco inaczej obecną sytuację gospodarczą w Polsce ocenia inny członek Rady Polityki Pieniężnej, prof. Andrzej Sławiński. - Najgorszy okres spowolnienia gospodarczego mamy już sobą - ocenił w TVN CNBC Biznes. Jego zdaniem, oznaki ożywienia mogą pojawić się jeszcze pod koniec tego roku, a w 2010 r. możemy osiągnąć 2-procentową dynamikę wzrostu gospodarczego.

Andrzej Sławiński: po dwóch kwartałach może przyjść ożywienie gospodarczeTVN CNBC BIZNES

- Pewnie dwa następne kwartały będą trudne, ale ten okres najsilniejszych spadków, najsilniejszego pogorszenia koniunktury jest za nami - stwierdził.

W jego opinii, obniżki stóp procentowych - niewielkie - ale wciąż są możliwe. Kolejne cięcia będą uzależnione od gospodarczej koniunktury. - Realny poziom stóp procentowych w Polsce jest niski, nawet bardzo niski, czego już w Polsce nie trzeba specjalnie uzasadniać, więc będzie to wszystko zależało od tego, na ile dekoniunktura w Polsce będzie się pogłębiać - ocenił na antenie TVN CNBC Biznes.

Źródło: TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES