Najnowsze

Naga sprzedaż zakazana

Najnowsze


Niemiecki Bundestag głosami CDU/CSU oraz FDP uchwalił zaproponowany przez rząd zakaz nagiej krótkiej sprzedaży papierów wartościowych. Ma on przyczynić się do ukrócenia spekulacji giełdowych i zapobiegać próbom manipulacji kursami.

Zakaz obejmuje akcje niemieckich firm i obligacje krajów strefy euro. Za tydzień ustawę będzie głosował Bundesrat. Nowe regulacje mają wejść w życie jeszcze w lipcu. Niemiecki rząd zamierza doprowadzić do przyjęcia podobnych zasad w całej Unii Europejskiej.

Także tzw. ubezpieczenia od niewypłacalności krajów euro, które nie mają oparcia w konkretnych papierach wartościowych, mają niebawem zostać zakazane.

Zakaz nagiej krótkiej sprzedaży został już przed kilkoma tygodniami przez niemiecki nadzór rynku finansowego (BaFin), jednak mógł on obowiązywać jedynie przez rok. Dla jego trwałego ustanowienia niezbędna była decyzja parlamentu.

Naga krótka sprzedaż (ang. naked short selling) to giełdowa spekulacja, obliczona na spadek kursu. W przypadku zwykłej krótkiej sprzedaży jest to obrót pożyczonymi akcjami; sprzedający liczy, że ich kurs spadnie, więc będzie mógł je odkupić po niższej cenie. W przypadku nagiej krótkiej sprzedaży sprzedający... nie posiada sprzedawanego instrumentu. Inwestor osiąga zysk jeśli sprzeda instrument, którego nie posiada, po wysokiej cenie mając nadzieję, że będzie mógł go kupić po znacznie niższej.

Źródło: AFP