Nadzór zacieśnia petlę

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Nowe prawo przewiduje ściślejszy nadzór nad działaniami inwestorów

Pełniący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustaw: Prawo Bankowe, o działalności ubezpieczeniowej, funduszach inwestycyjnych, obrocie instrumentami finansowymi oraz nadzorze nad rynkiem finansowym. Komisja Nadzoru Finansowego obejmie nadzór także nad agencjami ratingowymi.

Zmiany nakładają na inwestorów nowe obowiązki. Inwestorzy zwiększający swoje zaangażowanie np. w bank będą musieli informować o swoich zamiarach Komisję Nadzoru Finansowego szybciej, niż do tej pory.

Nowelizacja ma dostosować polskie regulacje do prawa europejskiego oraz wzmocnić bezpieczeństwo środków finansowych powierzonych przez klientów instytucjom sektora finansowego.

Nowe przepisy przewidują, że podmiot planujący - pośrednio lub bezpośrednio - nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji banku, zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, domu maklerskiego lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, będzie musiał o swoich zamiarach zawiadamiać Komisję Nadzoru Finansowego.

Nowe obowiązki dla inwestorów

Obowiązki informacyjne będą dotyczyć sytuacji, gdy w efekcie nabycia akcji inwestor osiągnie albo przekroczy odpowiednio 10 proc., 20 proc., jedną trzecią lub 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym instytucji finansowej.

Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji poprawki do umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Zmiany w umowie mają m.in. wzmocnić pozycję Polski w funduszu i zwiększyć polski wpływ na decyzje podejmowane przez organizację.

Zmiany dotyczą zwiększenia siły głosów krajów o niskich dochodach oraz rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24