Nadużycia na 400 mln euro w budżecie UE

Najnowsze

European ComissionKomisja Europejska ma rozwiązanie dla rosnącego problemu

Prawie 400 mln euro - tyle wynosi kwota nadużyć finansowych budżetu UE w 2012 roku. To znaczny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.

W 2012 roku wykryto nadużycia na kwotę 315 mln euro w wydatkach budżetowych UE - informuje Komisja Europejska. Po stronie dochodów budżetowych nadużycia wynoszą 77,6 mln euro. To znaczna zmiana w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy było to odpowiednio 295 mln euro i 109 mln euro. Liczby te sprawiają wrażenie wyjątkowo wysokich, ale w rzeczywistości stanowią niewielki procent całkowitych dochodów i wydatków w budżecie UE. W przypadku wydatków nadużycia to 0,25 proc. całości, a w przypadku dochodów - 0,42 proc. Jak podkreśla Komisja Europejska, państwa UE aktywnie walczyły z oszustwami dotyczącymi środków unijnych w 2012 roku, ale mogą zrobić jeszcze więcej.

Potrzebne jest zaangażowanie w walkę

- Komisja wprowadza nowy wymiar walki z nadużyciami finansowymi w Unii Europejskiej - oświadcza Algirdas Szemeta, komisarz ds. zwalczania nadużyć finansowych i podkreśla, że wnioski przedłożone w zeszłym roku mogą stanowić "poważny cios" dla oszustów w całej Europie. - Obecnie również państwa członkowskie muszą wykazać swoje zaangażowanie w zwalczanie nadużyć finansowych - dodaje. Obecnie zaledwie 42,3 proc. postępowań w tej sprawie w całej UE kończy się wyrokami. W Polsce jest to tylko 35,3 proc. Wiele takich przestępstw w ogóle nie jest ściganych - nie wszystkie kraje dobrze sobie radzą z wyjaśnianiem tego typu spraw.

Jest propozycja: Prokuratura Europejska

Komisja Europejska zaproponowała jednak rozwiązanie dla tego problemu - utworzenie Prokuratury Europejskiej, która zajmowałaby się przestępstwami godzącymi w UE. Według Szemety to znacznie poprawi statystyki instytucja dopilnuje, by każde podejrzenie nadużycia na szkodę budżetu UE prowadziło do wszczęcia i zakończenia odpowiedniego postępowania. Taka instytucja miałaby poprowadzić do 2,5 tys. spraw rocznie. Prokuratura Europejska rozpoczęłaby pracę w 2015 roku. Wiadomo już, że Dania i Wielka Brytania nie przystąpią do tej instytucji, Irlandia nie podjęła decyzji.

Autor: LZ/jk / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: European Comission