Na IKE oszczędzisz więcej

Najnowsze

TVN24.plŁatwiej będzie zgromadzić duże pieniądze na emeryturę...

Dwukrotnie wzrośnie limit rocznych wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne - zdecydował Sejm. Pieniądze wpłacone na IKE można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Za przyjęciem nowelizacji było 410 posłów, przeciw 8, dwóch wstrzymało się od głosu.

Posłowie nie przyjęli poprawki PiS, zgodnie z którą oszczędzający w IKE mieliby prawo do zwolnienia z podatku dochodowego także środków gromadzonych na koncie emerytalnym dziecka.

Nowe rozwiązania przewidują dwukrotne zwiększenie dotychczasowego rocznego limitu wpłat na IKE - z obecnych ok. 4,5 tys. zł do ok. 9 tys. zł. Limit ten miałby wynosić trzykrotność przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok.

Stawka ta będzie ustalana w oparciu o średnie miesięczne wynagrodzenie przewidywane w projekcie budżetu, albo w oparciu o prowizorium budżetowe.

Limit wpłat na IKE w kolejnym roku nie może być niższy niż w roku poprzednim. Przewidziano też uelastycznienie zasad zwrotu i wypłaty pieniędzy z indywidualnych kont emerytalnych.

Obecnie osoba, która nie spełnia warunków do wypłaty środków z IKE, jeśli chce z nich skorzystać, musi rozwiązać umowę oszczędzania. Otrzymuje wtedy zwrot zgromadzonych środków, pomniejszonych o 19-proc. podatek od dochodów kapitałowych (Podatek Belki).

Po nowelizacji częściowy zwrot środków ma być możliwy bez rozwiązywania umowy, byleby został zapłacony od nich podatek. Wypłata zgromadzonego kapitału ma być również możliwa w ratach.

W roku 2007 były 915 492 indywidualne konta emerytalne, na których zgromadzono 1 864 mln zł. Jest to wzrost o ponad 40 proc. w stosunku do roku 2006.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24.pl