Można rozmawiać o OFE. MF: Zakazana tylko reklama

Najnowsze

TVN24 BiSOFE milkną. Od 1 kwietnia czas na decyzję

Informowanie, wywiady czy komentarze eksperckie dotyczące OFE, które nie mają charakteru reklamy, nie są zakazane - poinformowała w komunikacie opublikowanym w piątek na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wiceminister Izabela Leszczyna. Od środy reklamy OFE są zakazane.

W środę weszła w życie ustawa określająca zasady wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE. Zgodnie z nią przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też jej całość do ZUS. Ustawa przewiduje także, że do 31 lipca 2014 r. zabroniona jest reklama zawierająca "informacje o otwartych funduszach emerytalnych lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do otwartych funduszy emerytalnych".

Według Leszczyny takie sformułowanie wskazuje, że w odniesieniu do Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, jak i innych podmiotów, w tym działających na rzecz PTE lub OFE, zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności reklamowej dotyczącej otwartych funduszy emerytalnych.

Czym jest reklama?

Wiceminister wskazała, że nowe przepisy oraz regulacje ustawy o OFE nie zawierają definicji reklamy. I przytoczyła definicje reklamy m.in. ze Słownika Języka Polskiego, Encyklopedii PWN i ustawy o radiofonii i telewizji - Mając na uwadze przepisy ustawy o OFE, ustawy nowelizującej, a także przytoczone powyżej definicje reklamy, należy wskazać, że informowanie, wywiady, komentarze eksperckie, artykuły, audycje dotyczące otwartych funduszy emerytalnych – niemające charakteru reklamy – nie są zabronione przepisami prawa - wyjaśniła Leszczyna.

Zaznaczyła, że prawo zakazuje jednak reklamy ukrytej, czyli tzw. kryptoreklamy. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji zabronione są m.in. ukryte przekazy handlowe, które oznaczają "przedstawianie w audycjach towarów, usług, nazwy, firmy, znaku towarowego lub działalności przedsiębiorcy będącego producentem towaru lub świadczącego usługi, jeżeli zamiarem dostawcy usługi medialnej, w szczególności związanym z wynagrodzeniem lub uzyskaniem innej korzyści, jest osiągnięcie skutku reklamowego oraz możliwe jest wprowadzenie publiczności w błąd co do charakteru przekazu".

W trosce o ochronę interesów ubezpieczonego

Leszczyna wskazała, że zgodnie z prawem prasowym ogłoszenia i reklamy muszą być oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, że nie stanowią one materiału redakcyjnego.

Wiceminister zaznaczyła, że zakaz reklamy OFE ma na celu istotne wzmocnienie ochrony interesów ubezpieczonego w sferze dokonywania możliwie najlepszego wyboru co do przystępowania do określonego OFE lub pozostania w ZUS. - Decyzja taka powinna być podjęta przez ubezpieczonych w oparciu o wyłącznie obiektywne i racjonalne przesłanki - dodała.

Autor: //bgr/kwoj / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: http://www.flickr.com/ ccbsa | John Pastorello